VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Kèm văn bản
1 số 400/UBND 13/3/2020 báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo thời gian quy định trong năm 2020 Xem
2 số 364/UBND 10/3/2020 Rà soát các thiết bị công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị Xem
3 số 21/BC-VP 10/3/2020 Tóm tắt tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử, Hệ thống một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành Xem
4 số 51/KH-UBND 04/3/2020 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt I năm 2020 Xem
5 số 313/UBND 02/3/2020 triển khai thực hiện Kế hoạch số 29/KH- UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Xem
6 số: 47 /KH-UBND 24/02/2020 Thực hiện Chủ đề năm 2020 “Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận; thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp” Xem
7 số 02/KH-VPUB 17/02/2020 Cải cách hành chính của Văn phòng HĐND và UBND quận năm 2020 Xem
8 số 827/QĐ-UBND 14/02/2020 Về việc thành lập Ban kiểm tra, sát hạch tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 3 năm 2019 Xem
9 số 191/UBND 11/02/2020 triển khai thực hiện, niêm yết công khai thủ tục hành chính Xem
10 số 14/BC-VPUB 11/02/2020 Tóm tắt tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử, phần mềm Một cửa điện tư, phần mềm quản lý văn bản và điều hành Xem
11 số 601/QĐ-UBND 06/02/2020 Về việc thành lập Ban kiểm tra phiếu dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 3 năm 2019 Xem
12 số 567/QĐ-UBND 06/02/2020 Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 3 năm 2019 Xem
13 số 30/KH-UBND 06/02/2020 Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 Xem
14 số 129/UBND 31/01/2020 bổ sung số liệu, nội dung dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45- NQ/TW của Bộ Chính trị Xem
15 số 117/UBND 31/01/2020 thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra Xem
16 số 24/KH-UBND 22/01/2020 Thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 Xem
17 số 21/KH-UBND 21/01/2020 Chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan trên địa bàn quận Cái Răng Xem
18 số 07/UBND 06/01/2020 triển khai thực hiện Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Xem
19 số 04/KH-UBND 03/01/2020 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước quận Cái Răng năm 2020 Xem
20 số 177/KH-UBND 31/12/2019 Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 Xem
21 số 175/KH-UBND 31/12/2019 Công tác cải cách hành chính năm 2020 Xem
22 số 174/KH-UBND 31/12/2019 Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 Xem
23 số 06/CT-UBND 31/12/2019 Tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Xem
24 số 163/KH-UBND 08/11/2019 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Canh Tý 2020” Xem
25 số 1994/UBND 07/11/2019 triển khai và báo cáo theo Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH Xem
26 số 1990/UBND 07/11/2019 tuyên truyền Cổng thông tin du lịch, ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động thành phố Cần Thơ và Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 Xem
27 số 1964/UBND 05/11/2019 triển khai thực hiện, niêm yết công khai thủ tục hành chính Xem
28 số 1963/UBND 05/11/2019 triển khai thực hiện Công văn số 3182/UBND-KGVX ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Xem
29 số 1962/UBND 05/11/2019 triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Xem
30 số 1960/UBND 04/11/2019 đăng ký chứng thư số trên thiết bị di động SIM PKI Xem
31 số 1959/UBND 04/11/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Xem
32 số 1953/UBND 01/11/2019 triển khai thực nội dung Công văn số 3019/SLĐTBXHVP ngày 18 tháng 10 năm 2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Xem
33 số 1951/UBND 01/11/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Xem
34 số 1948/UBND 01/11/2019 báo cáo kết quả ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2019 Xem
35 số 159/KH-UBND 23/10/2019 Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án Khu Đô thị Hải Đăng tại Khu Đô thị mới – Khu 2 (Lô số 10) tại phường Phú Thứ và phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng Xem
36 số 1875/UBND 22/10/2019 triển khai thực hiện Công văn số 1902/STTTTTTBCXB ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Xem
37 số 1871/UBND 21/10/209 triển khai thực hiện Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo Xem
38 số 1861/UBND 18/10/2019 triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1841/STTTTCNTT ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Xem
39 số 1858/UBND 18/10/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Xem
40 số 154/KH-UBND 17/10/2019 Về việc đánh giá nội bộ áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 năm 2019 Xem
41 số 150/KH-UBND 09/10/2019 Về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cái Răng đợt 2 năm 2019 Xem
42 số 4270/QĐ-UBND 08/10/2019 thành lập Bô phận tiếp nhận và trả kế quả Xem
43 số 4249/QĐ-UBND 04/10/2019 Ban hành quy chế hoat động Ban biên tập Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm báo chí tuyên truyền quận Cái Răng Xem
44 số 1771/UBND 03/10/2019 tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của thành phố Xem
45 số 1770/UBND 03/10/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Xem
46 số 137/KH-UBND 12/9/2019 Thưc hiên Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Thành ủy Cân Thơ tăng cương sư lanh đao của Đang vê nâng cao đơi sống văn hóa tinh thân của Nhân dân đồng bộ, hài hoa với phát triển kinh tế và đô thị Xem
47 số 1640/UBND 12/9/2019 tăng cường rà soát, vận động và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Xem
48 số 1635/UBND 12/9/2019 Về việc xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019 Xem
49 số 86/BC-VPUB 10/9/2019 Tóm tắt tình hình hoạt động của Trang thông tin điện tử, Hệ thống một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành Xem
50 số 1588/UBND 05/9/2019 tuyên truyền, phổ biến Thể lệ và khuyến khích thí sinh tham gia Cuộc thi tìm kiếm “Người đẹp du lịch Cần Thơ” năm 2019 Xem