Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông báo triển khai hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tạo tài khoản thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4
Quyết định tạm dừng thực hiện Quyết định phân công công chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần
Triển khai thực hiện các Kế hoạch cải cách hành chính tại cơ quan Sở Xây dựng năm 2020
Thông báo cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Khánh thành nhà máy đốt rác phát điện ở Cần Thơ
Thông báo về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ
Triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố
Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Hướng dẫn mẫu ghi nội dung thủ tục hành chính
Xem tin
1 2 3 4 5 6
DOWNLOAD TÀI LIỆU - CÔNG VĂN TÀI LIỆU NGÀY BAN HÀNH TẢI VỀ
Công văn số 2742/SXD-CCGĐXD ngày 14/9/2021 về việc triển khai Quyết định số 2011/QĐ-UBND về miễn nhiệm Giám định viên tư pháp lĩnh vực xây dựng
Công văn số 2736/SXD-CCGĐXD ngày 14/9/2021 về việc triển khai thưc hiện thông tư số 14/2021-TT-BXD
Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Thông báo số 2333/TB-SXD ngày 30/7/2021 về việc thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 và 4 tại chỗ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
DOANH NGHIỆP
Liên kết