Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông báo về nội dung có liên quan đến việc tổ chức kỳ thi Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 202327/11/2028
Công đoàn Sở Xây dựng tham gia Hội thi tìm hiểu “Cải cách hành chính nhà nước và các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức,viên chức, lao động thành phố” năm 2023.
Thông báo tổ chức kỳ thi Sát hạch cấp chưng chỉ hành nghề môi giới bất độnd sản năm 2023
Công văn số 63/HĐCCHN về việc thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Công văn về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Cần Thơ
Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng TP-Cần Thơ 67 TTHC năm 2022
Thông báo số 1016/TB-QLN ngày 13/04/2022 về việc tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022
Quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng công nghệ thông tin
Thông báo số 383/TB-SXD ngày 09/02/2022 về việc khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ Bưu chính công ích và thanh toán phí/lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Hưởng ứng “Ngày Đất Ngập nước Thế giới năm 2022
Xem tin
1 2 3 4 5 6
DOWNLOAD TÀI LIỆU - CÔNG VĂN TÀI LIỆU NGÀY BAN HÀNH TẢI VỀ
Quyết định số 366/QĐ-SXD ngày 29 tháng 11 năm 2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng
Quyết định số 360/QĐ-SXD ngày 27/11/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng
Quyết định số 12/QĐ-HđCCHN ngày 21/11/2023 về việc phê duyệt danh sách thí sinh tham dư kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 8 năm 2023
Quyết định số 345/QĐ-SXD ngày 20 tháng 11 năm 2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng
Quyết định số 319/QĐ-SXD ngày 08/11/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng
DOANH NGHIỆP
Liên kết