Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông báo về những nội dung có liên quan đến việc tổ chức kỳ thi Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Đợt 1 năm 2024
Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bổ sung Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố
Công văn phục vụ công tác lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết theo Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thi thành phố Cần Thơ
Đăng tải kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.
Thông báo về nội dung có liên quan đến việc tổ chức kỳ thi Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 27/11/2023
Công đoàn Sở Xây dựng tham gia Hội thi tìm hiểu “Cải cách hành chính nhà nước và các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức,viên chức, lao động thành phố” năm 2023.
Thông báo tổ chức kỳ thi Sát hạch cấp chưng chỉ hành nghề môi giới bất độnd sản năm 2023
Công văn số 63/HĐCCHN về việc thành phần hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Công văn về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Cần Thơ
Xem tin
1 2 3 4 5 6
DOANH NGHIỆP
Liên kết