Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông báo số 1016/TB-QLN ngày 13/04/2022 về việc tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022
Quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng công nghệ thông tin
Thông báo số 383/TB-SXD ngày 09/02/2022 về việc khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ Bưu chính công ích và thanh toán phí/lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Hưởng ứng “Ngày Đất Ngập nước Thế giới năm 2022
Thông báo triển khai hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tạo tài khoản thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4
Quyết định tạm dừng thực hiện Quyết định phân công công chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần
Triển khai thực hiện các Kế hoạch cải cách hành chính tại cơ quan Sở Xây dựng năm 2020
Thông báo cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Khánh thành nhà máy đốt rác phát điện ở Cần Thơ
Thông báo về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ
Xem tin
1 2 3 4 5 6
DOWNLOAD TÀI LIỆU - CÔNG VĂN TÀI LIỆU NGÀY BAN HÀNH TẢI VỀ
Quyết định số 234/QĐ-SXD ngày 9 tháng 9 năm 2022 về việc công bố công khai ngân sách năm 2022 (bổ sung ngân sách)
Quyết định số 229/QĐ-SXD ngày 08 tháng 9 năm 2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng
Công văn số 2588/SXD-QHKT ngày 07/9/2022 về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2274/BXD-QHKT ngày 23 tháng 6 năm 2022 liên quan đến kiểm soát dân số và khả năng đáp ứng hạ tầng, việc bố trí các loại hình căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng tại các đô thị, khu du lịch
Công văn số 2457/SXD-QHKT ngày 24/8/2022 về việc triển khai Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn số 2367/SXD-CP ngày 16/5/2022 bề việc tuyên truyền thông tin về 12 video clip hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Cần Thơ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
DOANH NGHIỆP
Liên kết