Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE
QUY HOẠCH DỰ ÁN
»   Thành phố Cần Thơ
»   Quận Bình Thủy
»   Quận Ninh Kiều
»   Quận Cái Răng
»   Quận Ô Môn
»   Quận thốt Nốt
»   Huyện Phong Điền
»   Huyện Cờ Đỏ
»   Huyện Thới Lai
»   Huyện Vĩnh Thạnh

Thành phố Cần Thơ
»   Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND thành phố v/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (KHU 9), thành phố Cần Thơ của Công ty TNHH GD Land. (15/06/2023) »   Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thành phố v/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp phân hiệu Trường Đại học FPT tại Cần Thơ và Công viên phần mềm FPT Cần Thơ (15/06/2023) »   Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND thành phố v/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI. (15/06/2023)
Quận Bình Thủy
»   Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND thành phố v/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tái định cư Cửu Long, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Cửu Long. (16/06/2023) »   Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND thành phố v/v phê duyệt quy hoạch mở rộng và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Bình Thủy (KHO 301), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ do Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận làm chủ đầu tư. (16/06/2023) »   Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND thành phố v/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. (16/06/2023)
Quận Ninh Kiều
»   Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND thành phố v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà vườn và tái định cư cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (15/06/2023) »   Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND thành phố v/v phê duyệt điều chỉnh Mục 6.4.4 Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (15/06/2023) »   Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND thành phố v/v phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (15/06/2023)
Quận Cái Răng

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
»   Quyết định số 3840/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND thành phố v/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam Long 2 (Lô 9A) thuộc Khu đô thị mới Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long. (20/06/2023) »   Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND thành phố v/v phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (20/06/2023) »   Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND thành phố v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Phú An (Lô số 19), phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ. (20/06/2023)
Quận Ô Môn

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Giai đoạn 1)
Quận thốt Nốt
Huyện Phong Điền

Phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ của UBND huyện Phong Điền.
Huyện Vĩnh Thạnh
»   Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND thành phố v/v phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ (15/06/2023) »   Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND thành phố v/v phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ (15/06/2023) »   Quyết định số 1185-QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu thương mại và dân cư huyện Vĩnh Thạnh thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn huyện lỵ huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Cơ Hội Mới làm chủ đầu tư. (15/06/2023)
»   Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND thành phố v/v phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ (15/06/2023) »   Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND thành phố v/v phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ (15/06/2023) »   Quyết định số 1185-QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu thương mại và dân cư huyện Vĩnh Thạnh thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn huyện lỵ huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Cơ Hội Mới làm chủ đầu tư. (15/06/2023)
ĐỐI TÁC - NHÀ TÀI TRỢ
Liên kết