Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE
Nhà ở - TTBĐS
Công văn số 2614/SXD-QLN ngày 01/9/2021 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tập tin đính kèm:Các tin liên quan:
Công văn sô 2388/SXD-QLN ngày 6/8/2021 về việc triển khai Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Công văn sô 2388/SXD-QLN ngày 6/8/2021 về việc triển khai Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư   (08/08/2021)
Công văn số 2222/SXD-QLN ngày 20/7/2021 vê việc điều chỉnh thông tin sàn giao dịch bất động sản của Công ty TNHH Miêu Ưng. Công văn số 2222/SXD-QLN ngày 20/7/2021 vê việc điều chỉnh thông tin sàn giao dịch bất động sản của Công ty TNHH Miêu Ưng.   (21/07/2021)
Công văn số 1976/SXD-QLN ngày 30/6/2021 về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 30 căn nhà ở liên kế thuộc dự án Khu dân cư phường Phước Thới, khu vực Thới Thuận, phường Phước Thới, quận Ô Môn Công văn số 1976/SXD-QLN ngày 30/6/2021 về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 30 căn nhà ở liên kế thuộc dự án Khu dân cư phường Phước Thới   (01/07/2021)
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025.   (24/06/2021)
Công văn số 1877/SXD-QLN ngày 23/6/2021 về việc thông tin điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị mới Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Công văn số 1877/SXD-QLN ngày 23/6/2021 về việc thông tin điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị mới Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ   (23/06/2021)
<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>  
                                                                                                                                                                                                                                                       
SoXD_Counter