Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE
Nhà ở - TTBĐS
Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 1 năm 2023

Tập tin đính kèm:Các tin liên quan:
Quyết định 08/QĐ-HĐT ngày 22/02/2023 về việc kết quả thi lại kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022 Quyết định về việc kết quả thi lại kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2022   (24/02/2023)
Quyết định số 30/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản   (24/02/2023)
Thông báo về địa điểm thi lại, thời gian thi lại kỳ thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Đợt 2 năm 2022 thông báo về địa điểm thi lại, thời gian thi lại kỳ thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Đợt 2 năm 2022   (08/02/2023)
Công văn số 243/SXD-QLN ngày 03/02/2023 về việc bãi bỏ Công văn số 1527/SXD-QLN và Công văn số 13/SXD-QLN của dự án Khu nhà ở thương mại An Bình - Cần Thơ Công văn bãi bỏ dự án Khu nhà ở thương mại An Bình - Cần Thơ   (03/02/2023)
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2023 Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2023   (02/02/2023)
<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>  
                                                                                                                                                                                                                                                       
SoXD_Counter