Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE
Nhà ở - TTBĐS
Thông báo số 1000/TB-SXD ngày 13/4/2021 về việc Điều chỉnh công bố danh mục dự án đã thực hiện Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua tại Thông báo số 693/TB-SXD ngày 17 tháng 3 năm 2021

Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 693/TB-SXD về việc công bố danh mục dự án đã thực hiện Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua và dự án đủ điều kiện huy động vốn.

Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Sở Xây dựng có Công văn số 947/SXD-QLN về việc thông báo đình chỉ hoạt động bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 50 căn nhà liên kế thuộc dự án Khu nhà ở thương mại An Bình Cần Thơ.

Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh nội dung Thông báo số 693/TB-SXD, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh nội dung: “Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai cho 11 dự án và thông báo đủ điều kiện huy động vốn cho 04 dự án” thành “Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai cho 10 dự án và thông báo đủ điều kiện huy động vốn cho 04 dự án”.

2. Bỏ Khoản 1 tại nội dung Thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành tương lai

“1. Khu nhà ở thương mại An Bình Cần Thơ do Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Đại Nam Sơn làm chủ đầu tư có 50 căn nhà ở thấp tầng tại phường An Bình, quận Ninh Kiều (Công văn số 13/SXD-QLN ngày 08/02/2021).”

Lý do: Đình chỉ hoạt động bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 50 căn nhà liên kế thuộc dự án Khu nhà ở thương mại An Bình Cần Thơ (Công văn số 947/SXD-QLN ngày 07 tháng 4 năm 2021).

3. Các nội dung khác tại Thông báo số 693/TB-SXD ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Sở Xây dựng không thay đổi.

(Đính kèm danh mục điều chỉnh các dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua; Công văn số 947/SXD-QLN ngày 07 tháng 4 năm 2021 ).

Tập tin đính kèm:Các tin liên quan:
Thông báo đình chỉ hoạt động bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 50 căn nhà liên kế thuộc dự án Khu nhà ở thương mại An Bình Cần Thơ Thông báo đình chỉ hoạt động bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 50 căn nhà liên kế thuộc dự án Khu nhà ở thương mại An Bình Cần Thơ   (13/04/2021)
Thông báo số 693/TB-SXD ngày 17 tháng 3 năm 2021 về việc công bố danh mục dự án đã thực hiện Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê và dự án đủ điều kiện huy động vốn. Thông báo số 693/TB-SXD ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Sở Xây dựng   (06/04/2021)
Công văn số 842/SXD-QLN ngày 30/3/2021 về việc công bố danh sách 23 khách hàng đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Gia Phúc (đợt 8 và đợt 9). Công văn số 842/SXD-QLN ngày 30/3/2021 về việc công bố danh sách 23 khách hàng đã ký hợp đồng mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Gia Phúc (đợt 8 và đợt 9).   (01/04/2021)
Thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 50 căn nhà liên kế thuộc dự án Khu nhà ở thương mại An Bình Cần Thơ. Thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 50 căn nhà liên kế thuộc dự án Khu nhà ở thương mại An Bình Cần Thơ.   (08/02/2021)
Công văn số 390/SXD-QLN ngày 05/02/2021 về việc triển khai Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phá triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Công văn số 390/SXD-QLN ngày 05/02/2021 về việc triển khai Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phá triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030   (05/02/2021)
<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>  
                                                                                                                                                                                                                                                       
SoXD_Counter