Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE

DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Công văn số 2742/SXD-CCGĐXD ngày 14/9/2021 về việc triển khai Quyết định số 2011/QĐ-UBND về miễn nhiệm Giám định viên tư pháp lĩnh vực xây dựng Tài liệu - văn bản pháp quy 18/09/2021 TT admin SoXD
Công văn số 2736/SXD-CCGĐXD ngày 14/9/2021 về việc triển khai thưc hiện thông tư số 14/2021-TT-BXD Tài liệu - văn bản pháp quy 18/09/2021 TT admin SoXD
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2021 Giá VLXD 06/09/2021 TT admin SoXD
Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ Tài liệu - văn bản pháp quy 23/08/2021 TT admin SoXD
Thông báo số 2333/TB-SXD ngày 30/7/2021 về việc thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 và 4 tại chỗ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Tài liệu - văn bản pháp quy 08/08/2021 TT admin SoXD
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2021 Giá VLXD 08/08/2021 TT admin SoXD
Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Tài liệu - văn bản pháp quy 23/07/2021 TT admin SoXD
Công văn số 2230/SXD-QLXD ngày 20 tháng 7 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiên các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Tài liệu - văn bản pháp quy 21/07/2021 TT admin SoXD
Thông báo số 2129/TB-SXD ngày 17/7/2021 về việc tạm thời ngưng tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" Tài liệu - văn bản pháp quy 14/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 12/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 12/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 12/07/2021 TT admin SoXD
Công văn số 2054/SXD-CCGĐXD về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Tài liệu - văn bản pháp quy 07/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 06/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 06/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 06/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 06/07/2021 TT admin SoXD
Công văn số 2012/SXD-QHKT ngày 02 tháng 7 năm 2021 về việc tham gia Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020-2021. Tài liệu - văn bản pháp quy 05/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 01/07/2021 TT admin SoXD

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>