Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE

DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện Tài liệu - văn bản pháp quy 14/04/2021 TT admin SoXD
Công văn số 998/SXD-HTKt ngày 13/4/2021 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030) ngành xây dựng Tài liệu - văn bản pháp quy 13/04/2021 TT admin SoXD
Quyết định số 92/QĐ-SXD ngày 12/4/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng Tài liệu - văn bản pháp quy 12/04/2021 TT admin SoXD
Thông báo đình chỉ hoạt động bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 50 căn nhà liên kế thuộc dự án Khu nhà ở thương mại An Bình Cần Thơ. Tài liệu - văn bản pháp quy 08/04/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 07/04/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 07/04/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 07/04/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 07/04/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 07/04/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 07/04/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 07/04/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 07/04/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 07/04/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 07/04/2021 TT admin SoXD
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2021 Giá VLXD 06/04/2021 TT admin SoXD
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2021 Giá VLXD 06/04/2021 TT admin SoXD
Công văn 925/SXD-HTKT ngày 05/4/2021 về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố Tài liệu - văn bản pháp quy 06/04/2021 TT admin SoXD
Thông báo số 917/TB-SXD ngày 05/4/2021 về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ Tài liệu - văn bản pháp quy 05/04/2021 TT admin SoXD
Công văn số 915/SXD-HTKT ngày 05/4/2021 về việc kiểm tra an toàn điện chiếu sáng, thoát nước, cây xanh trong mùa mưa lũ, triều cường năm 2021. Tài liệu - văn bản pháp quy 05/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Tổ chức 02/04/2021 TT admin SoXD
Kế hoạch số 861/KH-SXD ngày 31/3/2021 về việc Phát động thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021” Tài liệu - văn bản pháp quy 01/04/2021 TT admin SoXD
Công văn số 780/SXD-QHKT ngày 24/3/2021 về việc gửi thông báo “Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia 2021 Tài liệu - văn bản pháp quy 29/03/2021 TT admin SoXD
TB về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp trụ sở Thành đoàn và công trình phụ trợ (chi phí xây dựng - chi phí hạng mục chung) dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao Ninh Kiều. Tài liệu - văn bản pháp quy 12/03/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 11/03/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 11/03/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 11/03/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 11/03/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 11/03/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 11/03/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 11/03/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 11/03/2021 TT admin SoXD
Cá nhân 05/03/2021 TT admin SoXD

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>