Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE

CÁC CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ

STT Mã số CCNL Tên cá nhân Địa chỉ Lĩnh vực & Hạng chứng chỉ Ngày hết hạn
613 CAT-00094145 Huỳnh Đức Thắng Ngày sinh: 09/08/1993 CMND: 363678844 Thiết kế Kiến trúc công trình. III
 

30/06/2025
612 CAT-00094144 Võ Nhựt Bằng Ngày sinh: 20/01/1982 CMND: 334177835 Thiết kế Kiến trúc công trình II
Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II    
30/06/2025
611 CAT-00094143 Ngô Thị Thanh Nguyên Ngày sinh: 13/07/1990 CMND: 273310046 Thiết kế Kiến trúc công trình. III   
30/06/2025
610 CAT-00094142 Nguyễn Hồng Khanh Ngày sinh: 26/03/1983 CMND: 025528808 Thiết kế Kiến trúc công trình. III  
30/06/2025
609 CAT-00014521 Dương Tiến Thành Ngày sinh: 07/04/1988 CMND: 025944694 Thiết kế Kiến trúc công trình. II   
30/06/2025
608 CAT-00094141 Võ Khánh Duy Ngày sinh: 18/11/1993 CMND: 362427490 Thiết kế Kiến trúc công trình. III  
30/06/2025
607 CAT-00094140 Nguyễn Mạnh Chung Em Ngày sinh: 26/02/1993 CMND: 091093000156 Thiết kế Kiến trúc công trình III   
30/06/2025
606 CAT-00094139 Phạm Quốc Thống Ngày sinh: 12/02/1981 CMND: 365201349 Thiết kế Kiến trúc công trình III 
30/06/2025
605 CAT-00094138 Lê Minh Chuộng Anh Ngày sinh: 02/11/1984 CMND: 362529502 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III  
30/06/2025
604 CAT-00094137 Ngô Việt Đức Ngày sinh: 13/05/1991 CMND: 372022946 Thiết kế Kiến trúc công trình. III  
30/06/2025

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>