Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE

CÁC CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ

STT Mã số CCNL Tên cá nhân Địa chỉ Lĩnh vực & Hạng chứng chỉ Ngày hết hạn
983 CAT-00116143 Nguyễn Sơn Ngày sinh: 22/06/1974 CMND 022933221 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật.III  15/03/2026
982 CAT-00116142 Huỳnh Chí Định Ngày sinh: 01/01/1993 CMND 385648266 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng. III  15/03/2026
981 CAT-00003742 Huỳnh Thị Bích Liên Ngày sinh: 15/04/1981 CMND 361877361

Định Giá Xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, HTKT.II  
08/03/2026
980 CAT-00105164 Lê Hoàng Thiên Ngày sinh: 16/10/1991 CMND 381607740

Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ). III 

08/03/2026
979 CAT-00061895 Quách Nam Huy Ngày sinh: 02/01/1993 CMND 366015559 Quản lý dự án đầu tư XD công trình dân dụng, HTKT. III  08/03/2026
978 CAT-00061891 Ngô Ngọc Khải Ngày sinh: 09/01/1992 CMND 366005194

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng. II

Định Giá Xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, HTKT. III
08/03/2026
977 CAT-00061897 Hồ Hòa Thuận Ngày sinh: 06/08/1991 CMND 362316407

Thiết kế cơ - điện công trình Dân dụng.II

Định Giá Xây dựng II 
08/03/2026
976 CAT-00070908 Huỳnh Hữu Vinh Ngày sinh: 26/11/1992 CMND 366004750 Giám sát công tác xây dựng công trình Công nghiệp (Nhẹ),  HTKT (Công trình xử lý nước thải). III   08/03/2026
975 CAT-00116024 Phạm Văn Được Ngày sinh: 12/11/1994 CMND 366100832

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng. III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, HTKT (Cấp nước). III 
08/03/2026
974 CAT-00116023 Lê Quang Hiền Ngày sinh: 15/12/1987 CMND 331575000 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng.III  08/03/2026

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>