Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Xây dựng TP-Cần Thơ 67 TTHC năm 2022
Thông báo số 1016/TB-QLN ngày 13/04/2022 về việc tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2022
Quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng công nghệ thông tin
Thông báo số 383/TB-SXD ngày 09/02/2022 về việc khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ Bưu chính công ích và thanh toán phí/lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Hưởng ứng “Ngày Đất Ngập nước Thế giới năm 2022
Thông báo triển khai hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tạo tài khoản thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4
Quyết định tạm dừng thực hiện Quyết định phân công công chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần
Triển khai thực hiện các Kế hoạch cải cách hành chính tại cơ quan Sở Xây dựng năm 2020
Thông báo cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Khánh thành nhà máy đốt rác phát điện ở Cần Thơ
Xem tin
1 2 3 4 5 6
DOWNLOAD TÀI LIỆU - CÔNG VĂN TÀI LIỆU NGÀY BAN HÀNH TẢI VỀ
Quyết định số 10/QĐ-SXD ngày 17/01/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Xây dựng
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Xi măng hỗn hợp MEKONG Cememt của CTy CP 720
Quyết định số 05/QĐ-SXD ngày 11/01/2023 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng
Thông báo số 45/TB-SXD ngày 09/01/2023 về việc khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ Bưu chính công ích và thanh toán phí/lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Công văn số 35/SXD-QHKT ngày 06/01/2023 về việc tổ chức công bố công khai, thực hiện và quản lý xây dựng theo Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (giai đoạn 1) được duyệt
DOANH NGHIỆP
Liên kết