Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TIN TỨC - SỰ KIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY HOẠCH - DỰ ÁN NHÀ Ở - TTBĐS VB PHÁP QUY HỎI - ĐÁP TÌM KIẾM SĐ SITE
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông báo triển khai hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tạo tài khoản thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4
Quyết định tạm dừng thực hiện Quyết định phân công công chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần
Triển khai thực hiện các Kế hoạch cải cách hành chính tại cơ quan Sở Xây dựng năm 2020
Thông báo cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Khánh thành nhà máy đốt rác phát điện ở Cần Thơ
Thông báo về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ
Triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố
Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Hướng dẫn mẫu ghi nội dung thủ tục hành chính
Xem tin
1 2 3 4 5 6
DOWNLOAD TÀI LIỆU - CÔNG VĂN TÀI LIỆU NGÀY BAN HÀNH TẢI VỀ
Kế hoạch số 3202/KH-SXD ngày 13 tháng 10 năm 2020 về việc thực hiện tủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Quyết định số 180/QĐ-SXD ngày 30 tháng 9 năm 2020 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng.
Quyết định số 173/QĐ-SXD ngày 23 tháng 9 năm 2020 về việc công bố công khai số liệu dự toán giao bổ sung năm 2020 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ
Công vă số 2764/CCGĐXD về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn TPCT theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 881/UBND-XDĐT
Thông báo về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hàng nghề đợt 3 năm 2020
DOANH NGHIỆP
Liên kết