Giới Thiệu 
Thông báo
THÔNG BÁO Về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo 2650, 2651, 2652 ngày 05/11/2020 Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v Trần Trọng Hiếu, Hứa Quốc Toàn, Phạm Duy Đức
Thông tin tuyên truyền
Triển khai thực hiện Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA NHÀ CÁCH MẠNG TIỀN BỐI - ĐỒNG CHÍ CHÂU VĂN LIÊM (29/6/1902 - 29/6/2017)
Văn bản mới
Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ
Văn bản hợp nhất số 1433/VBHN-BVHTTDL Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Tin được quan tâm
  THÔNG BÁO Về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  Thông báo 2650, 2651, 2652 ngày 05/11/2020 Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v Trần Trọng Hiếu, Hứa Quốc Toàn, Phạm Duy Đức
  Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020
  Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v Trần Văn Phú
  Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v Nguyễn Hữu Lộc
  Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v Võ Hồng Thúy
  Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v Đinh Văn Thuận
  Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v Nguyễn Văn Hùng
  Chương trình công tác tháng 10 năm 2020
Liên kết


Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - dự án 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Kết nối doanh nghiệp
Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Lễ Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2018.
Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
Báo cáo - Thống kê