Giới Thiệu 
Thông báo
Kế hoạch 138 /KH-UBND ngày 09/9/2019 V/v Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019 – 2022”
Kế hoạch 137 /KH-UBND ngày 06/9/2019 V/v Triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua
Công văn 2457 /UBND-VX ngày 04/9/2019 V/v thông tin tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thông tin tuyên truyền
Triển khai thực hiện Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA NHÀ CÁCH MẠNG TIỀN BỐI - ĐỒNG CHÍ CHÂU VĂN LIÊM (29/6/1902 - 29/6/2017)
Văn bản mới
Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ
Văn bản hợp nhất số 1433/VBHN-BVHTTDL Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Tin được quan tâm
  Kế hoạch 138 /KH-UBND ngày 09/9/2019 V/v Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019 – 2022”
  Kế hoạch 137 /KH-UBND ngày 06/9/2019 V/v Triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua
  Công văn 2457 /UBND-VX ngày 04/9/2019 V/v thông tin tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  Công văn 2390 /UBND-VX ngày 29/8/2019 V/v tuyên truyền, phổ biến Thể lệ và khuyến khích thí sinh tham gia Cuộc thi tìm kiếm “Người đẹp du lịch Cần Thơ” 2019
  Thông báo 274/TB-UBND ngày 26/8/2019 V/v xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy năm học 2019-2020
  Kế hoạch 127/KH-UBND ngày 08/8/2019 Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn quận Bình Thủy năm học 2019-2020
  Quyết định 2507 /QĐ-UBND ngày 15/8/2019 Về việc giải thể Trường Mầm non Thiên Lý
  Quyết định 2506 /QĐ-UBND ngày 15/8/2019 Về việc giải thể Trường Mầm non Búp Sen Hồng
  Công văn 2244 /UBND-KT ngày 16/8/2019 V/v hỗ trợ tuyên truyền Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Cần Thơ 2019
  Quyết định 2377 /QĐ-UBND ngày 08/8/2019 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của quận Bình Thủy
Liên kết


Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - dự án 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Kết nối doanh nghiệp
Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Lễ Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2018.
Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
Báo cáo - Thống kê