Giới Thiệu 
Thông báo
Quyết định 3808/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 V/v phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư phường Long Hòa (Khu 2), QBT, TPCT
Về việc tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND quận Bình Thủy
Kế Hoạch 1840 /KH-UBND ngày 19/6/2020 V/v Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ
Thông tin tuyên truyền
Triển khai thực hiện Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA NHÀ CÁCH MẠNG TIỀN BỐI - ĐỒNG CHÍ CHÂU VĂN LIÊM (29/6/1902 - 29/6/2017)
Văn bản mới
Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ
Văn bản hợp nhất số 1433/VBHN-BVHTTDL Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Tin được quan tâm
  Quyết định 3808/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 V/v phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư phường Long Hòa (Khu 2), QBT, TPCT
  Về việc tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND quận Bình Thủy
  Kế Hoạch 1840 /KH-UBND ngày 19/6/2020 V/v Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ
  Chương trình 1600/CTr-UBND ngày 12/6/2020 V/v Công tác tháng 6 năm 2020 của UBND quận Bình Thủy
  Kế Hoạch 1836 /KH-UBND ngày 17/6/2020 V/v Tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư
  Về việc thu hồi và hủy Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy.
  Chương trình 1599/CTr-UBND ngày 11/5/2020 V/v Công tác tháng 5 năm 2020 của UBND quận Bình Thủy
  Thông báo 2019/TB-UBND ngày 05/5/2020 V/v Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND quận Bình Thủy
  Kế Hoạch Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
  Chương trình Công tác tháng 4 năm 2020 của UBND quận Bình Thủy
Liên kết


Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - dự án 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Kết nối doanh nghiệp
Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Lễ Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2018.
Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
Báo cáo - Thống kê