Giới Thiệu 
Thông báo
Quyết định 518 ngày 22/01/2020 V/v ban hành chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu mua sắm tập trung máy vi tính để bàn
Kế hoạch 916 ngày 21/2/2020 V/v thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020 trên địa bàn quận Bình Thủy
Thông tin tuyên truyền
Triển khai thực hiện Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA NHÀ CÁCH MẠNG TIỀN BỐI - ĐỒNG CHÍ CHÂU VĂN LIÊM (29/6/1902 - 29/6/2017)
Văn bản mới
Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ
Văn bản hợp nhất số 1433/VBHN-BVHTTDL Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Tin được quan tâm
  Quyết định 518 ngày 22/01/2020 V/v ban hành chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
  Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu mua sắm tập trung máy vi tính để bàn
  Kế hoạch 916 ngày 21/2/2020 V/v thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020 trên địa bàn quận Bình Thủy
  Kế hoạch 915 ngày 21/2/2020 V/v Công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020 trên địa bàn quận Bình Thủy
  Kế hoạch 644/KH-UBND ngày 07/02/2020 Về việc thực hiện tờ tin pháp luật hàng quý trên địa bàn quận Bình Thủy 2020
  Kế hoạch 510/KH-UBND ngày 22/01/2020 Về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
  Kế hoạch 509/KH-UBND ngày 22/01/2020 Về việc Thực hiện thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
  Kế hoạch 508/KH-UBND ngày 22/01/2020 Về việc Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020
  Kế hoạch 656 Về việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2020
  Kế hoạch 655 Về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Bồi thường nhà nước năm 2020
Liên kết


Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - dự án 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Kết nối doanh nghiệp
Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Lễ Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2018.
Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
Báo cáo - Thống kê