Giới Thiệu 
Thông báo
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 4), phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
V/v Triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua
Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm Đ/v Trương Lê Minh Hoàng
Thông tin tuyên truyền
Triển khai thực hiện Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA NHÀ CÁCH MẠNG TIỀN BỐI - ĐỒNG CHÍ CHÂU VĂN LIÊM (29/6/1902 - 29/6/2017)
Văn bản mới
Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ
Văn bản hợp nhất số 1433/VBHN-BVHTTDL Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Tin được quan tâm
  Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 4), phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
  V/v Triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua
  Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm Đ/v Trương Lê Minh Hoàng
  Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm Đ/v Nguyễn Thị Thu Ngân
  Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm Đ/v Trần Hoàng Giang
  Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá xe ô tô mang biển số 65E – 1240 của Văn phòng HĐND và UBND quận Bình Thủy
  Thông báo 422/TB-VPUB ngày 23/3/2020 V/v thanh lý xe ô tô mang biển số 65E-1240 của Văn phòng HĐND và UBND quận Bình Thủy
  Kế hoạch 1717 ngày 18/3/2020 V/v Chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận BT
  Kế hoạch sử dụng đất quận Bình Thủy 2020
  Quyết định 1331/QĐ-HĐ ngày 05/3/2020 V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
Liên kết


Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - dự án 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Kết nối doanh nghiệp
Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Lễ Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2018.
Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
Báo cáo - Thống kê