Giới Thiệu 
Thông báo
Kế hoạch 46/KH-UBND ngày 18/3/2019 V/v Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019
Kế hoạch 45/KH-UBND ngày 15/3/2019 V/v Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
Báo cáo 47/BC-UBND ngày 12/3/2019 V/v Kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ
Thông tin tuyên truyền
Triển khai thực hiện Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA NHÀ CÁCH MẠNG TIỀN BỐI - ĐỒNG CHÍ CHÂU VĂN LIÊM (29/6/1902 - 29/6/2017)
Văn bản mới
Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ
Văn bản hợp nhất số 1433/VBHN-BVHTTDL Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Tin được quan tâm
  Kế hoạch 46/KH-UBND ngày 18/3/2019 V/v Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2019
  Kế hoạch 45/KH-UBND ngày 15/3/2019 V/v Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
  Báo cáo 47/BC-UBND ngày 12/3/2019 V/v Kết quả thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ
  Báo cáo 44/BC-UBND ngày 12/3/2019 V/v Tổng kết kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020,định hướng giai đoạn 2021-2030 quận Bình Thủy
  Quyết định 721/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 V/v ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Bình Thủy
  Thông báo 85/TB-UBND ngày 01/3/2019 Về việc Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v bà Phan Thị Kim Nhanh
  Thông báo 02/TB-UBND ngày 28/02/2019 Về việc tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
  Thông báo 80/TB-UBND ngày 27/02/2019 Về việc Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v ông Phạm Tuân
  Thông báo 79/TB-UBND ngày 27/02/2019 Về việc Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v ông Lê Duy Nhứt
  Thông báo 77/TB-UBND ngày 27/02/2019 Về việc Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v ông Nguyễn Văn Chánh
Liên kết


Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - dự án 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Kết nối doanh nghiệp
Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Lễ Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2018.
Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
Báo cáo - Thống kê