Giới Thiệu 
Thông báo
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung tài sản, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2020”
Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung tài sản, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị thuộc quận Bình Thủy năm 2020”
Về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác đối với viên chức thuộc các cơ sở giáo dục công lập
Thông tin tuyên truyền
Triển khai thực hiện Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA NHÀ CÁCH MẠNG TIỀN BỐI - ĐỒNG CHÍ CHÂU VĂN LIÊM (29/6/1902 - 29/6/2017)
Văn bản mới
Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ
Văn bản hợp nhất số 1433/VBHN-BVHTTDL Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Tin được quan tâm
  Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung tài sản, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2020”
  Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung tài sản, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị thuộc quận Bình Thủy năm 2020”
  Về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác đối với viên chức thuộc các cơ sở giáo dục công lập
  V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 quận Bình Thủy
  CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 9 năm 2020
  THÔNG BÁO Về việc mời dự Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021 (Ngày 05 tháng 9 năm 2020)
  Về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy và UBND 08 phường thuộc quận
  Về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy đợt 1 năm học 2020-2021
  V/v Kiện toàn Ban biên tập Công thông tin điện tử quận Bình Thủy
  TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Liên kết


Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - dự án 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Kết nối doanh nghiệp
Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Lễ Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2018.
Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
Báo cáo - Thống kê