Giới Thiệu 
Thông báo
Thông báo 558/TB-UBND ngày 31/12/2019 Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v Đặng Thị Ngân Hà
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
V/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, phường
Thông tin tuyên truyền
Triển khai thực hiện Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA NHÀ CÁCH MẠNG TIỀN BỐI - ĐỒNG CHÍ CHÂU VĂN LIÊM (29/6/1902 - 29/6/2017)
Văn bản mới
Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ
Văn bản hợp nhất số 1433/VBHN-BVHTTDL Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Tin được quan tâm
  Thông báo 558/TB-UBND ngày 31/12/2019 Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v Đặng Thị Ngân Hà
  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
  V/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, phường
  Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận Bình Thủy quý 1/2020
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường, Phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và phường
  Thông báo 424/TB-UBND ngày 10/12/2019 Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v Lê Thị Ngọc Nghĩa
  Thông báo 423/TB-UBND ngày 10/12/2019 Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v Phạm Thị Hương
  Thông báo 24/TB-VPUB ngày 05/12/2019 V/v tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND quận Bình Thủy
  Thông báo về việc tạm dừng làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
  Thư Kiêu Gọi Đầu Tư
Liên kết


Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - dự án 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Kết nối doanh nghiệp
Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Lễ Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2018.
Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
Báo cáo - Thống kê