Liên hệ
(14/05/2012)
Ủy ban nhân dân Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3825829
Email: binhthuy@cantho.gov.vn


                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo
Thông báo V/v Lựa chọn tổ chức đầu giá xe ô tô mang biển số 65E-0369 do Văn phòng HĐND - UBND đang quản lý, sử dụng
Thông báo 399/TB-UBND ngày 08/11/2019 V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND quận Bình Thủy
Thông báo 398/TB-UBND ngày 06/11/2019 V/v Thông báo số điện thoại đường dây nóng của UBND quận Bình Thủy
Liên kết sở, ngành