Liên hệ
(14/05/2012)
Ủy ban nhân dân Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3825829
Email: binhthuy@cantho.gov.vn


                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 4), phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
V/v Triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua
Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm Đ/v Trương Lê Minh Hoàng
Liên kết sở, ngành