Lĩnh vực: Tin mặc định

 
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  
                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo 
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 4), phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
V/v Triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua
Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm Đ/v Trương Lê Minh Hoàng
Liên kết