Liên kết 

Góp ý dự thảo văn bản luật

 
Họ tên: (*)  
Email: (*)
Nội dung: (*)
Tập tin đính kèm   
Mã xác nhận:(*)

(Hãy điền 5 mã ký tự xác nhận thật chính xác)
                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung tài sản, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2020”
Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm tập trung tài sản, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị thuộc quận Bình Thủy năm 2020”
Về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác đối với viên chức thuộc các cơ sở giáo dục công lập
BinhThuy_Counter  Minimize Maximize