Liên kết 

Góp ý dự thảo văn bản luật

 
Họ tên: (*)  
Email: (*)
Nội dung: (*)
Tập tin đính kèm   
Mã xác nhận:(*)

(Hãy điền 5 mã ký tự xác nhận thật chính xác)
                                                                                                                                                                                                                                                       
Thông báo 
Thông báo V/v Lựa chọn tổ chức đầu giá xe ô tô mang biển số 65E-0369 do Văn phòng HĐND - UBND đang quản lý, sử dụng
Thông báo 399/TB-UBND ngày 08/11/2019 V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND quận Bình Thủy
Thông báo 398/TB-UBND ngày 06/11/2019 V/v Thông báo số điện thoại đường dây nóng của UBND quận Bình Thủy
BinhThuy_Counter  Minimize Maximize