Tin tức  Minimize Maximize  
Lĩnh vực kế hoạch đầu tư  

Lĩnh vực Thanh tra  

Lĩnh vực Nội vụ  

Lĩnh vực Lao động - TBXH  

Lĩnh vực Công thương  

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường  

Hồ Sơ cấp GCNQSD đất (không nhà)  

Hồ Sơ cấp GCNQSD đất (có nhà)  

Hồ Sơ chuyển nhượng đất  

Hồ Sơ chuyển mục đích sử dụng đất  

Hồ Sơ chỉnh lý trên GCNQASDĐ trong các trường hợp khác do sai: Diện tích, loại đất, hình thể thửa đất, vị trí thổ cư, họ tên chủ sử dụng, năm sinh, số CMND ...  

Hồ Sơ cấp lại GCNQSDĐ  

Cấp giấy phép xây dựng  

Xây dựng kè sông - rạch  

Đào đường, vỉa hè để đặt đường ống cấp - thoát nước  

Sử dụng vỉa hè  

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo  

Lĩnh vực Tài chính  

Đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã  

ĐKKD đối với đơn vị trực thuộc HTX  

Đăng ký kinh doanh đối với hộ cá thể  

Lĩnh vực Xây dựng  

Lĩnh vực Tư pháp  

Chứng thực bản sao giấy tờ  

Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự trong nước  

Chứng thực “Thế chấp, cầm cố, mua bán, tặng cho, cho thuê, cho mượn” tài sản  

Đối với việc chứng thực thỏa thuận phân chia hay khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật (gọi tắt là thừa kế)  

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50.000.000đ  

Lĩnh vực Y tế  

Lĩnh vực khác  

Đăng ký sử dụng đường nước thủy nội địa  

Cấp phép cho xe vào đường cấm hoặc giới hạn tải trọng