Liên kết sở, ngành

Góp ý hiến pháp

 
Họ tên: (*)  
Email: (*)
Nội dung: (*)
Tập tin đính kèm   
Mã xác nhận:(*)

(Hãy điền 5 mã ký tự xác nhận thật chính xác)
Thông báo
Thông báo 558/TB-UBND ngày 31/12/2019 Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đ/v Đặng Thị Ngân Hà
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
V/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, phường