Liên kết sở, ngành

Góp ý hiến pháp

 
Họ tên: (*)  
Email: (*)
Nội dung: (*)
Tập tin đính kèm   
Mã xác nhận:(*)

(Hãy điền 5 mã ký tự xác nhận thật chính xác)
Thông báo
Thông báo số 346/TB-BBT ngày 08/11/2016 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử quận Bình Thủy về việc cộng tác tin, bài, hình ảnh trên Cổng Thông tin điện tử quận Bình Thủy
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy - khóa XI
Thông báo số 14 /TB-VPUB ngày 19/7/2016 của Văn phòng HĐND&UBND quận Bình Thủy về việc tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND quận Bình Thủy