Liên kết sở, ngành

Góp ý hiến pháp

 
Họ tên: (*)  
Email: (*)
Nội dung: (*)
Tập tin đính kèm   
Mã xác nhận:(*)

(Hãy điền 5 mã ký tự xác nhận thật chính xác)
Thông báo
Danh mục các thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn quận Bình Thủy.
Thông báo số 346/TB-BBT ngày 08/11/2016 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử quận Bình Thủy về việc cộng tác tin, bài, hình ảnh trên Cổng Thông tin điện tử quận Bình Thủy
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy - khóa XI