Liên kết sở, ngành

Góp ý hiến pháp

 
Họ tên: (*)  
Email: (*)
Nội dung: (*)
Tập tin đính kèm   
Mã xác nhận:(*)

(Hãy điền 5 mã ký tự xác nhận thật chính xác)
Thông báo
Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND TP. Cần Thơ v/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Bình Thủy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Các văn bản chỉ đạo và tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thông báo mất điện từ ngày 28/9 đến ngày 3/10/2015