Giới Thiệu 
Thông báo
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận Bình Thủy năm 2022
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức phường năm 2021
Thông tin tuyên truyền
Triển khai thực hiện Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA NHÀ CÁCH MẠNG TIỀN BỐI - ĐỒNG CHÍ CHÂU VĂN LIÊM (29/6/1902 - 29/6/2017)
Văn bản mới
Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ
Văn bản hợp nhất số 1433/VBHN-BVHTTDL Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Tin được quan tâm
  Về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận Bình Thủy năm 2022
  Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức phường năm 2021
  THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy
  THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển công chức phường tại vòng 1 và nội dung phỏng vấn vòng 2
  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 1 và thông báo nội dung xét tuyển viên chức vòng 2
  Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan tuyển dụng công chức phường năm 2021
  Về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy đợt 1 năm học 2021-2022
  Về việc tổ chức tuyển dụng công chức phường năm 2021
  PHƯƠNG ÁN DI DỜI 02 NGÔI MỘ LÀ NHÂN THÂN ÔNG TRẦN NGỌC QUÍ PHƯỜNG TRÀ AN
Liên kết


Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - dự án 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Kết nối doanh nghiệp
Kế hoạch 82/KH-UBND ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Lễ Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2018.
Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
Báo cáo - Thống kê