Giới Thiệu 
Thông báo
Thông báo mất điện từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2015
Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Bình Thủy
Tài liệu tham khảo Hội thi "Hành trình di sản"
Thông tin tuyên truyền
HIỆU QUẢ TỪ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
Hướng dẫn số 01-HD/BTG ngày 14/01/2015 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015
VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI) Ở QUẬN BÌNH THỦY.
Văn bản mới
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
Kế hoạch công tác thanh niên năm 2014
Báo cáo - Thống kê
Liên kết


Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - dự án 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin được quan tâm
  Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Bình Thủy
  BAN LIÊN LẠC TRUYỂN THỐNG CỰU CHIẾN BINH BIỆT ĐỘNG TP. CẦN THƠ HỌP MẶT KỶ NIỆM 40 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
  LỄ GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG
  Tài liệu tham khảo Hội thi "Hành trình di sản"
  Khởi động vụ hoa Tết
  QUẬN BÌNH THỦY CÓ TRÊN 600 BÀ CON NHÂN DÂN THAM GIA TIẾP XÚC CỬ TRI
  HỌP RÚT KINH NGHIỆM KỲ HỌP THỨ 9 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN
  Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND quận Bình Thủy
  TP Cần Thơ Phát động chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2014
  ĐẠI BIỂU HĐND TP CẦN THƠ VÀ QUẬN BÌNH THỦY TXCT TRƯỚC KỲ HỌP GIỮA NĂM 2014