Giới Thiệu 
Thông báo 
Thông báo mất điện ngày 05/11/2014 tại hẻm 244, CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy.
Thông báo mất điện
LỊCH KHẢO SÁT CHẤM ĐIỂM LIÊN HOAN CÁC MÔ HÌNH VĂN HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁC PHƯỜNG VĂN HÓA, KHU VỰC VĂN HÓA NĂM 2014
Thông tin tuyên truyền 
VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI) Ở QUẬN BÌNH THỦY.
VỐN QUÝ CỦA XÃ HỘI
VÌ CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN
Văn bản mới 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
Kế hoạch công tác thanh niên năm 2014
Báo cáo - Thống kê 
Liên kết 


Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - dự án 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin được quan tâm
  Thông báo mất điện ngày 05/11/2014 tại hẻm 244, CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy.
  Thông báo mất điện
  Chủ động phòng chống lụt bão tại Cồn Sơn và Cồn Khương
  NGƯỜI CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG MỘT THỜI
  QUẬN BÌNH THỦY CÓ TRÊN 600 BÀ CON NHÂN DÂN THAM GIA TIẾP XÚC CỬ TRI
  HỌP RÚT KINH NGHIỆM KỲ HỌP THỨ 9 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN
  Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND quận Bình Thủy
  QUẬN BÌNH THỦY SƠ KẾT 6 THÁNG PHONG TRÀO “TDĐKXDĐSVH” VÀ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHƯỜNG BÙI HỮU NGHĨA ĐẠT DANH HIỆU “PHƯỜNG VĂN HÓA”
  PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGHỀ TRUYỀN THỐNG
  PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGHỀ TRUYỀN THỐNG