Giới Thiệu 
Thông báo 
Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND quận Bình Thủy
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam
Thông tin tuyên truyền 
Hướng dẫn 10-HD/BTG về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện việc không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã.
Hướng dẫn 09-HD/BTG về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn từ quý II đến cuối năm 2014.
Hướng dẫn 08-HD/BTG về việc tuyên truyền biển, đảo năm 2014.
Văn bản mới 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
Kế hoạch công tác thanh niên năm 2014
Báo cáo - Thống kê 
Liên kết 


Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - dự án 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin được quan tâm
  QUẬN BÌNH THỦY CÓ TRÊN 600 BÀ CON NHÂN DÂN THAM GIA TIẾP XÚC CỬ TRI
  HỌP RÚT KINH NGHIỆM KỲ HỌP THỨ 9 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN
  Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND quận Bình Thủy
  QUẬN BÌNH THỦY SƠ KẾT 6 THÁNG PHONG TRÀO “TDĐKXDĐSVH” VÀ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHƯỜNG BÙI HỮU NGHĨA ĐẠT DANH HIỆU “PHƯỜNG VĂN HÓA”
  PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGHỀ TRUYỀN THỐNG
  PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGHỀ TRUYỀN THỐNG
  TP Cần Thơ Phát động chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2014