Giới Thiệu 
Thông báo
Danh mục các thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn quận Bình Thủy.
Thông báo số 346/TB-BBT ngày 08/11/2016 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử quận Bình Thủy về việc cộng tác tin, bài, hình ảnh trên Cổng Thông tin điện tử quận Bình Thủy
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy - khóa XI
Thông tin tuyên truyền
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876-01/10/2016)
Hướng dẫn số 03-HD/TG ngày 08/8/2016 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy v/v tuyên truyền bầu cử Trưởng khu vực nhiệm kỳ 2016 – 2019
Các văn bản chỉ đạo và tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Văn bản mới
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
Tin được quan tâm
  Danh mục các thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn quận Bình Thủy.
  Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy - khóa XI
  Thông báo số 14 /TB-VPUB ngày 19/7/2016 của Văn phòng HĐND&UBND quận Bình Thủy về việc tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND quận Bình Thủy
  Các ca khúc tiêu biểu về bầu cử Quốc hội
  Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 08 phường thuộc quận Bình Thủy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
  Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
  Các văn bản chỉ đạo và tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
  Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
  Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Liên kết


Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - dự án 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Kết nối doanh nghiệp
Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
Báo cáo - Thống kê