Giới Thiệu 
Thông báo
Các ca khúc tiêu biểu về bầu cử Quốc hội
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 08 phường thuộc quận Bình Thủy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Thông tin tuyên truyền
Các văn bản chỉ đạo và tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI NÔNG DÂN QUẬN BÌNH THUỶ ĐẨY MẠNH “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”
Triển khai đợt 01 "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường năm 2015" trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Văn bản mới
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014
Tin được quan tâm
  Các ca khúc tiêu biểu về bầu cử Quốc hội
  Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân 08 phường thuộc quận Bình Thủy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
  Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
  Các văn bản chỉ đạo và tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
  Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
  Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
  Triển khai đợt 01 "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường năm 2015" trên địa bàn thành phố Cần Thơ
  QUẬN BÌNH THỦY TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ
  BÌNH THỦY TRIỂN KHAI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
Liên kết


Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch - Kế hoạch 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Chương trình - dự án 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Kết nối doanh nghiệp
Thông báo về việc tổ chức tiếp xúc doanh nghiệp
Báo cáo - Thống kê