Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Đăng ký kinh doanh
Phát Triển Bền Vững
Thu hút Đầu tư
Tin mặc định

Chưa cập nhật (05/04/2012)

(01/03/2012)

(01/03/2012)

(01/03/2012)

(01/03/2012)

(13/12/2000)

<<  <  1  >  >>  
                                                                                                                                                                                                                                                       
Thủ tục - Biểu mẫu
Thông báo 3031/TB-SKHĐT ngày 19/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại
Công văn số 8918/BKHĐT-ĐTNN ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn thạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
THÔNG BÁO số 398/TB-SKHĐT ngày 19/02/2021 THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM Đầu tư cơ sở giáo dục Trường phổ thông (trường có nhiều cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
THÔNG BÁO số 163/TB-SKHĐT ngày 19/01/2021 Về việc Công bố thông tin dự án xử lý chôn lấp chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
THÔNG BÁO số 3048/TB-SKHĐT ngày 10/12/2020 CÔNG BỐ THÔNG TIN Dự án xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
THÔNG BÁO 3331/TB-SKHĐT ngày 19/12/2019 V/v chấm dứt hoạt động đầu tư Dự án Nghiên cứu, thực nghiệm và sản xuất các thiết bị phục vụ nông nghiệp
THÔNG BÁO 3061/TB-SKHĐT ngày 14/11/2019 V/v chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khách sạn ÊMM Cần Thơ Hotel, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Liên kết sở ngành