DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Tiếp và làm việc với Văn phòng Xúc tiến đầu tư Thái Lan tại Hà Nội Tin hoạt động tại đơn vị 23/05/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022 Lịch làm việc 23/05/2022 admin SKHDT
Công văn số 1423/SKHĐT-ĐKKD ngày 18/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v triển khai công văn số 2898/BKHĐT-ĐKKD ngày 4/5/2022 của của Bộ KHĐT V/v cấp đăng ký hợp tác xã Thông tin doanh nghiệp 19/05/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 16/5/2022 đến 21/5/2022 Lịch làm việc 16/05/2022 admin SKHDT
Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Dự thảo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sự kiện nổi bật 11/05/2022 admin SKHDT
Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài quý I năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Thông tin đầu tư 10/05/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 09/5/2022 đến 13/5/2022 Lịch làm việc 09/05/2022 admin SKHDT
8 nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2022 Thông tin khác 05/05/2022 admin SKHDT
Hội nghị “Đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực số cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” Thông tin khác 05/05/2022 admin SKHDT
Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu năm 2022, với chủ đề: “Thanh niên Cần Thơ với chuyển đổi số” Thông tin khác 05/05/2022 admin SKHDT
Đại hội Chi đoàn cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2022 - 2024 Hoạt động đoàn thể 04/05/2022 admin SKHDT
Công văn số 1250/SKHĐT-THQH ngày 04/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v tăng cường các biện pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Văn bản 04/05/2022 admin SKHDT
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022 Thông tin kinh tế xã hội 04/05/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 02/5/2022 đến 07/5/2022 Lịch làm việc 04/05/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 25/4/2022 đến 30/4/2022 Lịch làm việc 25/04/2022 admin SKHDT
Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Thông tin doanh nghiệp 18/04/2022 admin SKHDT
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2022 (đến hết ngày 13/4/2022) Văn bản 18/04/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 18/4/2022 đến 22/4/2022 Lịch làm việc 18/04/2022 admin SKHDT
Công văn số 1080/SKHĐT-THQH ngày 15/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tăng cường các biện pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Văn bản 15/04/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 12/4/2022 đến 16/4/2022 Lịch làm việc 12/04/2022 admin SKHDT
Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND thành phố Cần Thơ Thực hiện Chương trình số 24-Ctr/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tài năng trẻ giai đoạn 2021-2030 Văn bản 05/04/2022 admin SKHDT
Thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ Thủ tục - Biểu mẫu 05/04/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 04/4/2022 đến 08/4/2022 Lịch làm việc 04/04/2022 admin SKHDT
Công văn số 928/SKHĐT-THQH ngày 01/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v phối hợp cung cấp thông tin thực hiện công việc được phân công tại 163/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 và 202/KH-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Văn bản 01/04/2022 admin SKHDT
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đến hết ngày 24/3/2022) Văn bản 28/03/2022 admin SKHDT
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, Quý I và một số công tác trọng tâm tháng 4, Quý II năm 2022 Thông tin kinh tế xã hội 28/03/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 28/3/2022 đến 01/4/2022 Lịch làm việc 28/03/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 21/3/2022 đến 25/3/2022 Lịch làm việc 21/03/2022 admin SKHDT
Công văn số 707/SKHĐT-THQH ngày 15/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ giải ngân vốn đầu tư công theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 10/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố. Văn bản 16/03/2022 admin SKHDT
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đến hết ngày 13/3/2022) Văn bản 15/03/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 14/3/2022 đến 18/3/2022 Lịch làm việc 14/03/2022 admin SKHDT
Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 Tin hoạt động tại đơn vị 10/03/2022 admin SKHDT
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022 Sự kiện nổi bật 10/03/2022 admin SKHDT
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 Sự kiện nổi bật 09/03/2022 admin SKHDT
Công văn số 624/SKHĐT-THQH ngày 07/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v đăng kí nhu cầu kéo dài thời gian giải ngân, điều chỉnh kế hoạch vốn 2022 và kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025. Thủ tục - Biểu mẫu 08/03/2022 admin SKHDT
Báo cáo số 449/BC-UBND ngày 29/11/2021 của UBND thành phố Cần Thơ Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Phát Triển Bền Vững 08/03/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 07/3/2022 đến 11/3/2022 Lịch làm việc 07/03/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 28/02/2022 đến 04/3/2022 Lịch làm việc 28/02/2022 admin SKHDT
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ phát động phong trào thi đua năm 2022 Tin hoạt động tại đơn vị 25/02/2022 admin SKHDT
Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND thành phố Cần Thơ Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Văn bản 24/02/2022 admin SKHDT
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, 02 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 3 năm 2022 Thông tin kinh tế xã hội 24/02/2022 admin SKHDT
Quyết định số 15/QĐ-SKHĐT ngày 18/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thủ tục - Biểu mẫu 22/02/2022 admin SKHDT
Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND thành phố Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Văn bản 22/02/2022 admin SKHDT
Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ Văn bản 22/02/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 21/02/2022 đến 25/02/2022 Lịch làm việc 21/02/2022 admin SKHDT
Công văn số 447/SKHĐT-THQH ngày 18/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v hồ sơ điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tục - Biểu mẫu 18/02/2022 admin SKHDT
Công văn số 391/SKHĐT-THQH ngày 15/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v triển khai thực hiện Kế hoạch 31/KH-UBND ngày 10/2/2022 của UBND thành phố về theo dõi, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 Thủ tục - Biểu mẫu 15/02/2022 admin SKHDT
Công văn số 344/SKHĐT-THQH ngày 10/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, điều chỉnh kế hoạch vốn 2022 và kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 Thủ tục - Biểu mẫu 15/02/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 14/02/2022 đến 18/02/2022 Lịch làm việc 14/02/2022 admin SKHDT
Công văn số 345/SKHĐT-THQH ngày 10/02/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v phối hợp thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngay 07/02/2022 của UBND TP về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn bản 10/02/2022 admin SKHDT

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>