DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Công văn số 1860/PTM-QHQT ngày 14/10/2020 của VCCI Việt Nam Về việc mời tham dự diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 28/10/2020 Thông tin doanh nghiệp 29/10/2020 admin SKHDT
Công văn số 3070/UBND-KT ngày 13/10/2020 của UBND TP.Cần Thơ V/v mời doanh nghiệp tham gia Hội nghị trực tuyến kết nối doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long và doanh nghiệp kiều bào tiềm năng tại Hoa Kỳ và hỗ trợ cung cấp danh sách các mặt hàng chủ lực để kết nối Thông tin doanh nghiệp 29/10/2020 admin SKHDT
Công văn số 2389/SKHĐT-THQH ngày 07/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Văn bản 13/10/2020 admin SKHDT
Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Văn bản 29/09/2020 admin SKHDT
Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Văn bản 29/09/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh tháng 9 và 9 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 10 năm 2020 Thông tin kinh tế xã hội 29/09/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh tháng 9 và 9 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 10 năm 2020 Sự kiện nổi bật 29/09/2020 admin SKHDT
Công văn số 4418/CT-TTHT ngày 25/9/2020 của Cục thuế TP Cần Thơ V/v Triển khai Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất năm 2020 Thông tin doanh nghiệp 29/09/2020 admin SKHDT
Tuyên truyền điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp 21/09/2020 admin SKHDT
Tuyên truyền điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp Sự kiện nổi bật 21/09/2020 admin SKHDT
Tặng quà cho học sinh nghèo tại huyện Thới Lai Hoạt động đoàn thể 21/09/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh tháng 8 và 8 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 9 năm 2020 Thông tin kinh tế xã hội 21/09/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh tháng 8 và 8 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 9 năm 2020 Sự kiện nổi bật 21/09/2020 admin SKHDT
Công văn số 4750/BKHĐT-ĐKKD ngày 23/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý Thông tin doanh nghiệp 29/07/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 8 năm 2020 Thông tin kinh tế xã hội 29/07/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 8 năm 2020 Sự kiện nổi bật 29/07/2020 admin SKHDT
Danh mục các dự án đầu tư năm 2020 bằng nguồn ngân sách thành phố Cần Thơ Thông tin đầu tư 18/07/2020 admin SKHDT
Danh mục các dự án đầu tư năm 2020 bằng nguồn ngân sách thành phố Cần Thơ Sự kiện nổi bật 18/07/2020 admin SKHDT
Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 Thông tin kinh tế xã hội 11/07/2020 admin SKHDT
Hội nghị ký kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long Thông tin khác 11/07/2020 admin SKHDT
Hội nghị và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và trường Đại học Cần Thơ, giai đoạn 2020-2025 Thông tin khác 11/07/2020 admin SKHDT
Hội nghị gặp gỡ giữa Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ và Doanh nghiệp trên địa bàn Thông tin khác 11/07/2020 admin SKHDT
Hội thảo Đánh giá môi trường đầu tư kinh doanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) qua kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 Thông tin khác 11/07/2020 admin SKHDT
Tập huấn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng Thông tin khác 11/07/2020 admin SKHDT
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP. Cần Thơ Thông tin khác 22/06/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 5 và 5 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 6 năm 2020 Thông tin kinh tế xã hội 08/06/2020 admin SKHDT
Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Sự kiện nổi bật 08/06/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 4 và 4 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 5 năm 2020 Thông tin kinh tế xã hội 06/05/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 4 và 4 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 5 năm 2020 Sự kiện nổi bật 06/05/2020 admin SKHDT
Thông báo 801/TB-SKHĐT ngày 16/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ V/v chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khu Tái định cư (Khu D) Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ Thông tin đầu tư 20/04/2020 admin SKHDT
Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND TP Cần Thơ V/v thu hồi chủ trương đầu tư dự án "Khu tái định cư (Khu D) Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ" đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Hòa Lợi Thông tin đầu tư 20/04/2020 admin SKHDT
Họp thành viên mạng lưới khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Startup Networt) lần thứ nhất năm 2020 Thông tin khác 09/04/2020 admin SKHDT
Hội thảo “Hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp thực hiện” Thông tin khác 09/04/2020 admin SKHDT
Hội thi “Sáng kiến cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố" năm 2019 Thông tin khác 09/04/2020 admin SKHDT
THÔNG BÁO 734/TB-SKHĐT ngày 08/4/2020 Về việc tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để phòng chống dịch bệnh COVID – 19 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ Sự kiện nổi bật 09/04/2020 admin SKHDT
THÔNG BÁO 667/TB-SKHĐT ngày 30/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Về việc khuyến khích áp dụng Dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích khi nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ Sự kiện nổi bật 30/03/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 3, quý I năm 2020 và các công tác trọng tâm trong tháng 4, quý II năm 2020 Thông tin kinh tế xã hội 27/03/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN tháng 3, quý I năm 2020 và các công tác trọng tâm trong tháng 4, quý II năm 2020 Sự kiện nổi bật 27/03/2020 admin SKHDT
Thông báo 445/TB-SKHĐT ngày 02/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động tháng 2 và kế hoạch công tác tháng 3 năm 2020 Tin hoạt động tại đơn vị 05/03/2020 admin SKHDT
Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. Văn bản 05/03/2020 admin SKHDT
Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã Thông tin doanh nghiệp 05/03/2020 admin SKHDT
Kế hoạch số 394/KH-SKHĐT ngày 27/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Về việc Chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tin hoạt động tại đơn vị 27/02/2020 admin SKHDT
Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND thành phố Cần Thơ V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2020 Thông tin kinh tế xã hội 27/02/2020 admin SKHDT
Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc Thực hiện Chủ đề năm 2020 “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025” Thông tin kinh tế xã hội 27/02/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 02 và 02 tháng đầu năm các công tác trọng tâm trong tháng 3 năm 2020 Sự kiện nổi bật 27/02/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 01 các công tác trọng tâm trong tháng 02 năm 2020 Thông tin kinh tế xã hội 22/01/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 01 các công tác trọng tâm trong tháng 02 năm 2020 Sự kiện nổi bật 22/01/2020 admin SKHDT
Thông báo 162/TB-SKHĐT-TTra ngày 20/01/2020 lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ Sự kiện nổi bật 21/01/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh tháng 12 và 12 tháng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Thống kê - Báo cáo 07/01/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh tháng 12 và 12 tháng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Thông tin kinh tế xã hội 07/01/2020 admin SKHDT

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>