DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Thông tin khác 30/11/2023 admin SKHDT
Ký kết Bản ghi nhớ hỗ trợ hợp tác với Công ty TNHH SK Energy Thông tin đầu tư 30/11/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 27/11/2023 đến 02/12/2023 Lịch làm việc 27/11/2023 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 11 năm 2023 và các công tác trọng tâm tháng 12 năm 2023 Thông tin kinh tế xã hội 27/11/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 20/11/2023 đến 25/11/2023 Lịch làm việc 21/11/2023 admin SKHDT
Bản ghi nhớ phát triển dự án trung tâm đầu mối nông sản thân thiện môi trường Thông tin đầu tư 17/11/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 13/11/2023 đến 18/11/2023 Lịch làm việc 13/11/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 06/11/2023 đến 10/11/2023 Lịch làm việc 06/11/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 30/10/2023 đến 04/11/2023 Lịch làm việc 30/10/2023 admin SKHDT
Hội thi tìm hiểu “Cải cách hành chính Nhà nước và các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, lao động” năm 2023 Hoạt động đoàn thể 28/10/2023 admin SKHDT
Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý III và 9 tháng đầu năm 2023 Thông tin đầu tư 25/10/2023 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 10 năm 2023 và các công tác trọng tâm tháng 11 năm 2023 Thông tin kinh tế xã hội 23/10/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 23/10/2023 đến 27/10/2023 Lịch làm việc 23/10/2023 admin SKHDT
Hồ Sơ Quy hoạch trình HĐND TP Cần Thơ tại kỳ họp chuyên đề Quy hoạch tổng thể 20/10/2023 admin SKHDT
Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thủ tục - Biểu mẫu 19/10/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 16/10/2023 đến 20/10/2023 Lịch làm việc 16/10/2023 admin SKHDT
Tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn SK (Hàn Quốc) Tin hoạt động tại đơn vị 12/10/2023 admin SKHDT
Vui Tết Trung thu năm 2023 Tin hoạt động tại đơn vị 11/10/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 09/10/2023 đến 14/10/2023 Lịch làm việc 09/10/2023 admin SKHDT
Quyết định số 172/QĐ-SKHĐT ngày 03/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Văn bản 05/10/2023 admin SKHDT
Tập huấn cho doanh nghiệp ngày 06/10/2023 (Đây là buổi tập huấn không thu phí, với mục tiêu giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong quá trình hoạt động, vì thế Lãnh đạo Vụ chuyên môn UBCKNN sẽ tham gia giải đáp thắc mắc, ghi nhận những vướng mắc của doanh nghiệp) Thông tin doanh nghiệp 05/10/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 02/10/2023 đến 06/10/2023 Lịch làm việc 02/10/2023 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 9, 9 tháng đầu năm 2023 và các công tác trọng tâm tháng 10, quý IV năm 2023 Thông tin kinh tế xã hội 29/09/2023 admin SKHDT
Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thủ tục - Biểu mẫu 28/09/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 25/9/2023 đến 29/9/2023 Lịch làm việc 25/09/2023 admin SKHDT
Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện Thủ tục - Biểu mẫu 22/09/2023 admin SKHDT
Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 18/9/2023 của UBND thành phố Cần Thơ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Văn bản 19/09/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 18/9/2023 đến 23/9/2023 Lịch làm việc 18/09/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 11/9/2023 đến 16/9/2023 Lịch làm việc 11/09/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 04/9/2023 đến 09/9/2023 Lịch làm việc 05/09/2023 admin SKHDT
Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính toàn trình hoặc một phần và Danh mục thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu triển khai ngay việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Thủ tục - Biểu mẫu 31/08/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 28/8/2023 đến 01/9/2023 Lịch làm việc 28/08/2023 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8 và các công tác trọng tâm tháng 9 năm 2023 Thông tin kinh tế xã hội 25/08/2023 admin SKHDT
Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ Thủ tục - Biểu mẫu 23/08/2023 admin SKHDT
Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thủ tục - Biểu mẫu 22/08/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 21/8/2023 đến 26/8/2023 Lịch làm việc 21/08/2023 admin SKHDT
Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 10/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thủ tục - Biểu mẫu 14/08/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 13/8/2023 đến 18/8/2023 Lịch làm việc 14/08/2023 admin SKHDT
Trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Nhựt Quang Sự kiện nổi bật 10/08/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 07/8/2023 đến 11/8/2023 Lịch làm việc 07/08/2023 admin SKHDT
Quyết định số 1358/QĐ-BKHĐT ngày 03/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị Văn bản 04/08/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 31/7/2023 đến 05/8/2023 Lịch làm việc 31/07/2023 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 và các công tác trọng tâm tháng 8 năm 2023 Thông tin kinh tế xã hội 27/07/2023 admin SKHDT
Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản 27/07/2023 admin SKHDT
Chương trình "Diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần thứ II; Kết nối hợp tác địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Kyushu THỰC CHẤT - HIỆU QUẢ - BỀN VỮNG" Thông tin doanh nghiệp 26/07/2023 admin SKHDT
Tham dự Hội nghị "Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản" Thông tin doanh nghiệp 26/07/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 17/7/2023 đến 21/7/2023 Lịch làm việc 17/07/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 10/7/2023 đến 14/7/2023 Lịch làm việc 10/07/2023 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 03/7/2023 đến 07/7/2023 Lịch làm việc 03/07/2023 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 6, 6 tháng và các công tác trọng tâm tháng 7 năm 2023 Thông tin kinh tế xã hội 27/06/2023 admin SKHDT

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>