DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng và các công tác trọng tâm tháng 8 năm 2021 Thông tin kinh tế xã hội 26/07/2021 admin SKHDT
Thông báo số 2041/TB-SKHĐT ngày 13/7/2021 V/v tăng cường tiếp nhận, trả kết qủa giải quyết TTHC trực tuyến và qua bưu chính công ích Văn bản 13/07/2021 admin SKHDT
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và phương án phân bổ chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 Văn bản 11/07/2021 admin SKHDT
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng và các công tác trọng tâm tháng 7 năm 2021 Thông tin kinh tế xã hội 04/07/2021 admin SKHDT
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng và các công tác trọng tâm tháng 6 năm 2021 Thông tin kinh tế xã hội 04/07/2021 admin SKHDT
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng và các công tác trọng tâm tháng 5 năm 2021 Thông tin kinh tế xã hội 04/07/2021 admin SKHDT
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I các công tác trọng tâm quý II năm 2021 Thông tin kinh tế xã hội 04/07/2021 admin SKHDT
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm các công tác trọng tâm tháng 03 năm 2021 Thông tin kinh tế xã hội 04/07/2021 admin SKHDT
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 các công tác trọng tâm tháng 02 năm 2021 Thông tin kinh tế xã hội 04/07/2021 admin SKHDT
Quyết định số 87/QĐ-SKHĐT ngày 28/5/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thẩu gói thầu số 02: Tư vấn lập quy hoạch TPCT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Văn bản 04/07/2021 admin SKHDT
Hội thảo tham vấn về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ trên địa bàn thành phố Cần Thơ Thông tin khác 04/07/2021 admin SKHDT
Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 Thông tin khác 04/07/2021 admin SKHDT
Hội nghị tập huấn Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thực phẩm Thông tin khác 04/07/2021 admin SKHDT
Hội nghị lần thứ ba về Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu Thông tin khác 04/07/2021 admin SKHDT
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Thông tin khác 04/07/2021 admin SKHDT
Hội thảo khoa học “Cơ chế đặc thù hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Cần Thơ” Thông tin khác 04/07/2021 admin SKHDT
Danh mục 39 dự án lĩnh vực nhà ở, khu đô thị do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý Thông tin đầu tư 13/05/2021 admin SKHDT
Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác chiến lược giữa Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T Sự kiện nổi bật 29/04/2021 admin SKHDT
Công văn số 1057/SKHĐT-KT ngày 29/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v thông báo về Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư và Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Văn bản 29/04/2021 admin SKHDT
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Văn bản 23/04/2021 admin SKHDT
Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ với các đối tác Hàn Quốc Sự kiện nổi bật 23/04/2021 admin SKHDT
Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Văn bản 20/04/2021 admin SKHDT
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Văn bản 15/04/2021 admin SKHDT
Công văn số 401/SKHCN-QLCN ngày 13/4/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ V/v tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới Sự kiện nổi bật 15/04/2021 admin SKHDT
Công văn số 752/SKHĐT-ĐKKD ngày 31/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tin doanh nghiệp 05/04/2021 admin SKHDT
THÔNG BÁO số 797/TB-SKHĐT ngày 02/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Về việc tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ Văn bản 05/04/2021 admin SKHDT
Công văn số 8918/BKHĐT-ĐTNN ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn thạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài Thủ tục - Biểu mẫu 05/03/2021 admin SKHDT
KẾ HOẠCH số 48/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sự kiện nổi bật 05/03/2021 admin SKHDT
THÔNG BÁO số 398/TB-SKHĐT ngày 19/02/2021 THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM Đầu tư cơ sở giáo dục Trường phổ thông (trường có nhiều cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thông tin đầu tư 22/02/2021 admin SKHDT
THÔNG BÁO số 398/TB-SKHĐT ngày 19/02/2021 THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM Đầu tư cơ sở giáo dục Trường phổ thông (trường có nhiều cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thủ tục - Biểu mẫu 22/02/2021 admin SKHDT
THÔNG BÁO số 163/TB-SKHĐT ngày 19/01/2021 Về việc Công bố thông tin dự án xử lý chôn lấp chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ Thông tin đầu tư 21/01/2021 admin SKHDT
THÔNG BÁO số 163/TB-SKHĐT ngày 19/01/2021 Về việc Công bố thông tin dự án xử lý chôn lấp chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ Thủ tục - Biểu mẫu 21/01/2021 admin SKHDT
THÔNG BÁO số 3048/TB-SKHĐT ngày 10/12/2020 CÔNG BỐ THÔNG TIN Dự án xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ Thủ tục - Biểu mẫu 16/12/2020 admin SKHDT
Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân năm 2020 Thông tin khác 13/12/2020 admin SKHDT
Thông báo số 3048/TB-SKHĐT ngày 10/12/2020 CÔNG BỐ THÔNG TIN Dự án xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ Thông tin đầu tư 11/12/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh tháng 11 và 11 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 12 năm 2020 Thông tin kinh tế xã hội 08/12/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh tháng 11 và 11 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 12 năm 2020 Sự kiện nổi bật 08/12/2020 admin SKHDT
Tập huấn Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 Thông tin doanh nghiệp 08/12/2020 admin SKHDT
Hội thảo tham vấn về quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch vùng 08/12/2020 admin SKHDT
Tập huấn “Khởi sự doanh nghiệp” Thông tin khác 08/12/2020 admin SKHDT
Hội nghị tập huấn về Hóa đơn điện tử Tin hoạt động tại đơn vị 08/12/2020 admin SKHDT
Hội thảo “Đầu ra cho nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long” Thông tin khác 06/12/2020 admin SKHDT
Hội thảo “Đi tìm diện mạo du lịch an toàn” Thông tin khác 06/12/2020 admin SKHDT
Hội nghị “Sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển bền vững, giai đoạn 2016-2020, Xây dựng Chiến lược Chiến lược phát triển thủy sản bền vững Việt Nam đến năm 2045”. Thông tin khác 06/12/2020 admin SKHDT
Hội nghị tổng kết 05 năm (2016-2020) tình hình triển khai thực hiên Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đế năm 2020 Thông tin khác 06/12/2020 admin SKHDT
Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp khu vực phía nam Thông tin khác 06/12/2020 admin SKHDT
Hội thảo với Chủ đề “Làm gì để bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng” Thông tin khác 06/12/2020 admin SKHDT
Tọa đàm “Đối thoại giữa Chính quyền và Doanh nghiệp” Thông tin khác 06/12/2020 admin SKHDT
Hội nghị “Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10” Thông tin khác 06/12/2020 admin SKHDT
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 11/2020 Văn bản 06/12/2020 admin SKHDT

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>