DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng các công tác trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019 Thông tin kinh tế xã hội 31/10/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng các công tác trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019 Sự kiện nổi bật 31/10/2019 admin SKHDT
Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an Thông tin khác 31/10/2019 admin SKHDT
Hội nghị tập huấn “Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” Thông tin khác 31/10/2019 admin SKHDT
Tập huấn về “Thương mại điện tử trong thời kỳ chuyển đổi số” Thông tin khác 31/10/2019 admin SKHDT
Chương trình Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với thanh niên năm 2019 với Chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” Thông tin khác 31/10/2019 admin SKHDT
Hội nghị Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2019 Thông tin khác 31/10/2019 admin SKHDT
Công văn 2483/SKHĐT-THQH ngày 17/9/2019 V/v điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) năm 2019 Văn bản 17/09/2019 admin SKHDT
Quyết định 2063/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND thành phố Cần Thơ V/v ban hành Hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Thông tin đầu tư 28/08/2019 admin SKHDT
Quyết định 2005/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư cồn trung hạn 2016-2020 thành phố ban hành tại quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 Thông tin đầu tư 28/08/2019 admin SKHDT
BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 7/2019 và phương hướng tháng 8/2019 Tin hoạt động tại đơn vị 28/08/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8 và 8 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 9 năm 2019 Thống kê - Báo cáo 28/08/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8 và 8 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 9 năm 2019 Thông tin kinh tế xã hội 28/08/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8 và 8 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 9 năm 2019 Sự kiện nổi bật 28/08/2019 admin SKHDT
Tập huấn về việc Triển khai hoạt động Xúc tiến thương mại hiệu quả, Nghiệp vụ Đấu thầu, tài chính Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia công Thông tin khác 24/08/2019 admin SKHDT
Hội nghị tập huấn hướng dẫn Kiến thức, Kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức các cơ quan nhà nước ở địa phương Thông tin khác 24/08/2019 admin SKHDT
Hội nghị đón Đoàn doanh nghiệp nhập khẩu Singapore và các nước khác đến Việt Nam giao dịch mua hàng tại TP Cần Thơ Thông tin khác 24/08/2019 admin SKHDT
Tập huấn về công tác Quản lý và Phát triển sở hữu trí tuệ Thông tin khác 24/08/2019 admin SKHDT
Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Cần Thơ 2019 Thông tin khác 24/08/2019 admin SKHDT
Hội thảo “Nhận diện cơ hội kinh doanh trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) sớm được thông qua” Thông tin khác 24/08/2019 admin SKHDT
Tọa đàm gặp gỡ giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Cái Răng với Thanh niên về khởi nghiệp, phát triển kinh tế và tham gia bảo hiểm y tế Thông tin khác 24/08/2019 admin SKHDT
Thông tin về các Công ty thương mại thực hiện “Tour du lịch 0 đồng” trái phép trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Thông tin kinh tế xã hội 22/08/2019 admin SKHDT
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ ban hành tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thông tin đầu tư 22/08/2019 admin SKHDT
KẾ HOẠCH 87/KH-UBND Phối hợp tổ chức Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5 tại thành phố Cần Thơ Thông tin kinh tế xã hội 14/08/2019 admin SKHDT
Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Cần Thơ 2019 Sự kiện nổi bật 01/08/2019 admin SKHDT
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Thông tin đầu tư 01/08/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 8 năm 2019 Thống kê - Báo cáo 30/07/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 8 năm 2019 Thông tin kinh tế xã hội 30/07/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 8 năm 2019 Sự kiện nổi bật 30/07/2019 admin SKHDT
Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm. Thông tin kinh tế xã hội 25/07/2019 admin SKHDT
BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 6/2019 và phương hướng tháng 7/2019 Tin hoạt động tại đơn vị 09/07/2019 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 08/7/2019 đến 12/7/2019 Lịch làm việc 08/07/2019 admin SKHDT
Hội nghị họp mặt thành viên mạng lưới khởi nghiệp khu vực Đồng bằng song Cửu Long năm 2019 Thông tin khác 06/07/2019 admin SKHDT
Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 Thông tin kinh tế xã hội 06/07/2019 admin SKHDT
BÁO CÁO Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW Thống kê - Báo cáo 06/07/2019 admin SKHDT
Ký kết thỏa thuận việc thí điểm cải cách thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng và khắc dấu cho doanh nghiệp Thông tin khác 06/07/2019 admin SKHDT
Tập huấn, phổ biến các Quy định Doanh nghiệp cho thuê lại lao động Thông tin khác 06/07/2019 admin SKHDT
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 01/7/2019 Văn bản 06/07/2019 admin SKHDT
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 6/2019 Văn bản 22/06/2019 admin SKHDT
Hội thảo Công bố Kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu cho TP.Cần Thơ Sự kiện nổi bật 22/06/2019 admin SKHDT
Hội thảo Vai trò của Chính quyền địa phương và các bên liên quan trong thúc đẩy thương mại Thông tin khác 22/06/2019 admin SKHDT
Hội thảo xin ý kiến đối với Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký Hợp tác xã Thông tin khác 22/06/2019 admin SKHDT
THÔNG BÁO 1648/TB-SKHĐT ngày 20/6/2019 Mời gọi đầu tư và Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia khi thực hiện phương án chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Thông tin đầu tư 20/06/2019 admin SKHDT
THÔNG BÁO 1648/TB-SKHĐT ngày 20/6/2019 Mời gọi đầu tư và Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia khi thực hiện phương án chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Thủ tục - Biểu mẫu 20/06/2019 admin SKHDT
Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 Thông tin khác 31/05/2019 admin SKHDT
Hội thảo Chuyển đổi số, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng bằng sông Cửu Long Thông tin khác 31/05/2019 admin SKHDT
Hội nghị Phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 Sự kiện nổi bật 31/05/2019 admin SKHDT
QUYẾT ĐỊNH 1107/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thủ tục - Biểu mẫu 31/05/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 5 và 5 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 6 năm 2019 Thống kê - Báo cáo 31/05/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 5 và 5 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 6 năm 2019 Thông tin kinh tế xã hội 31/05/2019 admin SKHDT

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>