DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 01 các công tác trọng tâm trong tháng 02 năm 2020 Thông tin kinh tế xã hội 22/01/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 01 các công tác trọng tâm trong tháng 02 năm 2020 Sự kiện nổi bật 22/01/2020 admin SKHDT
Thông báo 162/TB-SKHĐT-TTra ngày 20/01/2020 lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ Sự kiện nổi bật 21/01/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh tháng 12 và 12 tháng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Thống kê - Báo cáo 07/01/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh tháng 12 và 12 tháng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Thông tin kinh tế xã hội 07/01/2020 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh tháng 12 và 12 tháng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Sự kiện nổi bật 07/01/2020 admin SKHDT
THÔNG BÁO 3331/TB-SKHĐT ngày 19/12/2019 V/v chấm dứt hoạt động đầu tư Dự án Nghiên cứu, thực nghiệm và sản xuất các thiết bị phục vụ nông nghiệp Thủ tục - Biểu mẫu 20/12/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 11 và 11 tháng, các công tác trọng tâm trong tháng 12 năm 2019 Thông tin kinh tế xã hội 16/12/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 11 và 11 tháng, các công tác trọng tâm trong tháng 12 năm 2019 Sự kiện nổi bật 16/12/2019 admin SKHDT
BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 11/2019 và phương hướng tháng 12/2019 Tin hoạt động tại đơn vị 16/12/2019 admin SKHDT
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 01/9//2019 Văn bản 14/12/2019 admin SKHDT
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 01/8//2019 Văn bản 14/12/2019 admin SKHDT
Tập huấn Khóa Khởi sự Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ Thông tin khác 13/12/2019 admin SKHDT
Diễn đàn MeKong Connect 2019 Thông tin khác 13/12/2019 admin SKHDT
Hội nghị đối thoại Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Cần Thơ Thông tin khác 13/12/2019 admin SKHDT
Hội nghị Tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Cần Thơ Thông tin khác 13/12/2019 admin SKHDT
Hội nghị kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam và vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu tại Cần Thơ năm 2019 Thông tin khác 13/12/2019 admin SKHDT
Lễ tôn vinh Doanh nhân “Cánh sếu vàng – Hành trình 10 năm 01 chặn đường (2009-2019), Doanh nhân tiêu biểu ĐBSCL và Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2019” Thông tin khác 13/12/2019 admin SKHDT
THÔNG BÁO 3061/TB-SKHĐT ngày 14/11/2019 V/v chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khách sạn ÊMM Cần Thơ Hotel, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Thủ tục - Biểu mẫu 22/11/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 10 và 10 tháng các công tác trọng tâm trong 02 tháng cuối năm 2019 Thông tin kinh tế xã hội 22/11/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 10 và 10 tháng các công tác trọng tâm trong 02 tháng cuối năm 2019 Sự kiện nổi bật 22/11/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng các công tác trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019 Thông tin kinh tế xã hội 31/10/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng các công tác trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019 Sự kiện nổi bật 31/10/2019 admin SKHDT
Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an Thông tin khác 31/10/2019 admin SKHDT
Hội nghị tập huấn “Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” Thông tin khác 31/10/2019 admin SKHDT
Tập huấn về “Thương mại điện tử trong thời kỳ chuyển đổi số” Thông tin khác 31/10/2019 admin SKHDT
Chương trình Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với thanh niên năm 2019 với Chủ đề “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” Thông tin khác 31/10/2019 admin SKHDT
Hội nghị Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2019 Thông tin khác 31/10/2019 admin SKHDT
Công văn 2483/SKHĐT-THQH ngày 17/9/2019 V/v điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) năm 2019 Văn bản 17/09/2019 admin SKHDT
Quyết định 2063/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND thành phố Cần Thơ V/v ban hành Hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Thông tin đầu tư 28/08/2019 admin SKHDT
Quyết định 2005/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư cồn trung hạn 2016-2020 thành phố ban hành tại quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 Thông tin đầu tư 28/08/2019 admin SKHDT
BÁO CÁO Kết quả công tác tháng 7/2019 và phương hướng tháng 8/2019 Tin hoạt động tại đơn vị 28/08/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8 và 8 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 9 năm 2019 Thống kê - Báo cáo 28/08/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8 và 8 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 9 năm 2019 Thông tin kinh tế xã hội 28/08/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 8 và 8 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 9 năm 2019 Sự kiện nổi bật 28/08/2019 admin SKHDT
Tập huấn về việc Triển khai hoạt động Xúc tiến thương mại hiệu quả, Nghiệp vụ Đấu thầu, tài chính Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia công Thông tin khác 24/08/2019 admin SKHDT
Hội nghị tập huấn hướng dẫn Kiến thức, Kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức các cơ quan nhà nước ở địa phương Thông tin khác 24/08/2019 admin SKHDT
Hội nghị đón Đoàn doanh nghiệp nhập khẩu Singapore và các nước khác đến Việt Nam giao dịch mua hàng tại TP Cần Thơ Thông tin khác 24/08/2019 admin SKHDT
Tập huấn về công tác Quản lý và Phát triển sở hữu trí tuệ Thông tin khác 24/08/2019 admin SKHDT
Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Cần Thơ 2019 Thông tin khác 24/08/2019 admin SKHDT
Hội thảo “Nhận diện cơ hội kinh doanh trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) sớm được thông qua” Thông tin khác 24/08/2019 admin SKHDT
Tọa đàm gặp gỡ giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Cái Răng với Thanh niên về khởi nghiệp, phát triển kinh tế và tham gia bảo hiểm y tế Thông tin khác 24/08/2019 admin SKHDT
Thông tin về các Công ty thương mại thực hiện “Tour du lịch 0 đồng” trái phép trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Thông tin kinh tế xã hội 22/08/2019 admin SKHDT
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ ban hành tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thông tin đầu tư 22/08/2019 admin SKHDT
KẾ HOẠCH 87/KH-UBND Phối hợp tổ chức Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 5 tại thành phố Cần Thơ Thông tin kinh tế xã hội 14/08/2019 admin SKHDT
Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Cần Thơ 2019 Sự kiện nổi bật 01/08/2019 admin SKHDT
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Thông tin đầu tư 01/08/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 8 năm 2019 Thống kê - Báo cáo 30/07/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 8 năm 2019 Thông tin kinh tế xã hội 30/07/2019 admin SKHDT
Báo cáo tình hình KT-XH tháng 7 và 7 tháng các công tác trọng tâm trong tháng 8 năm 2019 Sự kiện nổi bật 30/07/2019 admin SKHDT

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>