DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Kết quả thí điểm trả kết quả trong ngày làm việc và tiếp tục áp dụng thêm một số thủ tục đăng ký doanh nghiệp được trả kết quả trong ngày làm việc Thông tin khác 23/09/2022 admin SKHDT
Hội nghị về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ Thông tin khác 22/09/2022 admin SKHDT
Hội thảo “ Nâng tầm kỹ năng số và Kinh tế số Vùng Đồng bằng sông Cửu Long” Thông tin khác 21/09/2022 admin SKHDT
Trao tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trường Long Hoạt động đoàn thể 21/09/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 19/9/2022 đến 24/9/2022 Lịch làm việc 19/09/2022 admin SKHDT
Vui Tết Trung thu năm 2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tin hoạt động tại đơn vị 14/09/2022 admin SKHDT
Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thủ tục - Biểu mẫu 14/09/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 12/9/2022 đến 16/9/2022 Lịch làm việc 12/09/2022 admin SKHDT
Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 05/9/2022 của UBND thành phố Cần Thơ Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023 Văn bản 07/09/2022 admin SKHDT
Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thủ tục - Biểu mẫu 05/09/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 05/9/2022 đến 09/9/2022 Lịch làm việc 05/09/2022 admin SKHDT
Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 04/8/2022 của UBND thành phố Cần Thơ về kế hoạch tổ chức Đoàn công tác xúc tiến hợp tác đầu tư, thương mại tại Singapore, Malaysia Thông tin đầu tư 31/08/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 29/8/2022 đến 02/9/2022 Lịch làm việc 29/08/2022 admin SKHDT
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022, một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022 Thông tin kinh tế xã hội 26/08/2022 admin SKHDT
Thông báo Về việc áp dụng chính thức và bổ sung thí điểm các thủ tục đăng kí doanh nghiệp được trả kết quả trong thời gian một ngày làm việc Thông tin doanh nghiệp 25/08/2022 admin SKHDT
Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 19/8/2022 của UBND thành phố Cần Thơ về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố Cần Thơ Văn bản 23/08/2022 admin SKHDT
Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố (lĩnh vực Tiếp Công dân) Thủ tục - Biểu mẫu 23/08/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 22/8/2022 đến 26/8/2022 Lịch làm việc 22/08/2022 admin SKHDT
Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND thành phố Cần Thơ Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra thành phố, Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Thủ tục - Biểu mẫu 19/08/2022 admin SKHDT
Nội dung lấy kiến rộng rãi Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Quy hoạch tổng thể 17/08/2022 admin SKHDT
Quyết định số 1392/QĐ-BKHĐT ngày 09/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục chế độ Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Văn bản 17/08/2022 admin SKHDT
Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT ngày 03/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bổ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thủ tục - Biểu mẫu 17/08/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 15/8/2022 đến 19/8/2022 Lịch làm việc 15/08/2022 admin SKHDT
Nội dung lấy kiến rộng rãi Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sự kiện nổi bật 12/08/2022 admin SKHDT
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 các công tác trọng tâm tháng 8 năm 2022 Thông tin kinh tế xã hội 12/08/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 08/8/2022 đến 12/8/2022 Lịch làm việc 08/08/2022 admin SKHDT
Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài quý II và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Thông tin đầu tư 01/08/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 01/8/2022 đến 05/8/2022 Lịch làm việc 01/08/2022 admin SKHDT
Công văn số 2214/SKHĐT-THQH ngày 27/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 Văn bản 29/07/2022 admin SKHDT
Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thủ tục - Biểu mẫu 26/07/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 25/7/2022 đến 29/7/2022 Lịch làm việc 26/07/2022 admin SKHDT
Quyết định số 1290/QĐ-BKHĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thủ tục - Biểu mẫu 20/07/2022 admin SKHDT
Công văn số 2117/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 18/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v đôn đốc việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Văn bản 20/07/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 18/7/2022 đến 22/7/2022 Lịch làm việc 18/07/2022 admin SKHDT
Công văn số 2086/SKHĐT-THQH ngày 14/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v khẩn trương tham mưu đề xuất UBND thành phố các nội dung cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ Văn bản 15/07/2022 admin SKHDT
Công văn số 3948/BKHĐT-TCTT ngày 14/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v thực hiện một số quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP Văn bản 11/07/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 11/7/2022 đến 15/7/2022 Lịch làm việc 11/07/2022 admin SKHDT
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022; Một số công tác trọng tâm tháng 7 năm 2022 Thông tin kinh tế xã hội 06/07/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 04/7/2022 đến 08/7/2022 Lịch làm việc 04/07/2022 admin SKHDT
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2022 (đến hết ngày 24/6/2022) Văn bản 30/06/2022 admin SKHDT
Công văn số 1933/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 29/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v tham dự các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Trung tâm hỗ trợ đấu thầu Văn bản 29/06/2022 admin SKHDT
Công văn số 1907/SKHĐT-THQH ngày 24/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Văn bản 27/06/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 27/6/2022 đến 01/7/2022 Lịch làm việc 27/06/2022 admin SKHDT
Công văn số 1748/SKHĐT-THQH ngày 15/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 Văn bản 15/06/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 13/6/2022 đến 17/6/2022 Lịch làm việc 13/06/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 06/6/2022 đến 10/6/2022 Lịch làm việc 06/06/2022 admin SKHDT
Công văn số 1570/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 31/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ V/v tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực thẩm định và quản lý nhà nước trong hoạt động đấu thầu Văn bản 01/06/2022 admin SKHDT
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2022 (đến hết ngày 26/5/2022) Văn bản 31/05/2022 admin SKHDT
Kế hoạch số 1555/KH-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (ngoài khu công nghiệp), hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đàu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Cần Thơ Thông tin đầu tư 30/05/2022 admin SKHDT
LỊCH LÀM VIỆC của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Từ ngày 30/5/2022 đến 03/6/2022 Lịch làm việc 30/05/2022 admin SKHDT

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>