Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Đăng ký kinh doanh
Phát Triển Bền Vững
Thu hút Đầu tư

Đang cập nhật nội dung!
                                                                                                                                                                                                                                                       
Thủ tục - Biểu mẫu
Thông báo 186/TB-SKHĐT ngày 22/01/2018 mời gọi đầu tư Dự án Khu tái định cư (Khu D) Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Lần 2
Thông báo 3200/TB-SKHĐT ngày 23/11/2017 về việc Mời gọi đầu tư dự án Khu tái định cư (khu D) Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ
THÔNG BÁO Về việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ
Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 06/3/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020
Công văn 1373/BKHĐT-ĐKKD ngày 27/02/2017 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 215/2016/TT-BTC
Công văn 1509/SKHĐT-TĐ ngày 06/6/2016 V/v hướng dẫn nghiệp vụ về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
Liên kết sở ngành