Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Thông tin liên hệ của lãnh đạo đơn vị

             

(1). Giám đốcÔng Nguyễn Văn Hồng                                   

Điện thoại cố định: 0292.3833.712

Điện thoại di động: 0983.414.757

Email: vanhong@cantho.gov.vn

(3). Phó Giám đốc:

- Bà Lê Dương Cẩm Thúy

Điện thoại cố định: 0292.3732.241

 Điện thoại di động: 0947.222.299

 Email: camthuy@cantho.gov.vn

- Ông Trương Quốc Trạng

Điện thoại cố định: 0292.3830.109

Điện thoại di động: 0917.494.949

Email: truongquoctrang@cantho.gov.vn

- Ông Lê Mạnh Tùng

Điện thoại cố định: 0292.3734.288

Điện thoại di động: 0913.942.921

Email: lmtung@cantho.gov.vn

Điện thoại liên hệ các bộ phận/ phòng nghiệp vụ:

(1). Văn phòng:  0292.3830.235

(2). Thanh tra  :  0292.3731.280 

(3). Tổng hợp Quy hoạch:  0292.3834.124 - 0292.3832.634

(4). Đăng ký kinh doanh: 0292.3831.627

(5). Đấu thầu,Thẩm định và Giám sát đầu tư: 0292.3731.633

(6). Kinh tế đối ngoại: 0292.3830.630

(7). Kinh tế ngành: 0292.3833.631

(8). Khoa giáo Văn xã: 0292.3834.246

(9). Trung tâm Hỗ trợ DNNVV thành phố Cần Thơ: 0292.3769.555

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                       
Thủ tục - Biểu mẫu
THÔNG BÁO 3107/TB-SKHĐT ngày 28/11/2018 Bổ sung danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu tái định cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2018-2020 ban kèm theo Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Cần Thơ.
THÔNG BÁO 2954/TB-SKHĐT ngày 13/11/2018 Về việc công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018
QUYẾT ĐỊNH 2779/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 Về việc quy định một số nội dung về trình tự, th ủ tục trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ
THÔNG BÁO 2089/TB-SKHĐT ngày 13 tháng 8 năm 2018 Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện đầu tư xây dựng Tháp du lịch tại cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (quy mô khoảng 2,38ha).
THÔNG BÁO 1522/TB-SKHĐT ngày 12/6/2018 Mời gọi đầu tư xây dựng các Dự án Khu đô thị mới, Khu đô thị thông minh và Khu tái định cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2018 - 2020.
Thông báo 186/TB-SKHĐT ngày 22/01/2018 mời gọi đầu tư Dự án Khu tái định cư (Khu D) Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Lần 2
Thông báo 3200/TB-SKHĐT ngày 23/11/2017 về việc Mời gọi đầu tư dự án Khu tái định cư (khu D) Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ
Liên kết sở ngành