Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Thông tin liên hệ của lãnh đạo đơn vị

             

(1). Giám đốcÔng Nguyễn Văn Hồng                                   

Điện thoại cố định: 0292.3833.712

Điện thoại di động: 0983.414.757

Email: vanhong@cantho.gov.vn

(3). Phó Giám đốc:

- Bà Lê Dương Cẩm Thúy

Điện thoại cố định: 0292.3732.241

 Điện thoại di động: 0947.222.299

 Email: camthuy@cantho.gov.vn

- Ông Trương Quốc Trạng

Điện thoại cố định: 0292.3830.109

Điện thoại di động: 0917.494.949

Email: truongquoctrang@cantho.gov.vn

- Ông Lê Mạnh Tùng

Điện thoại cố định: 0292.3734.288

Điện thoại di động: 0913.942.921

Email: lmtung@cantho.gov.vn

Điện thoại liên hệ các bộ phận/ phòng nghiệp vụ:

(1). Văn phòng:  0292.3830.235

(2). Thanh tra  :  0292.3731.280 

(3). Tổng hợp Quy hoạch:  0292.3834.124 - 0292.3832.634

(4). Đăng ký kinh doanh: 0292.3831.627

(5). Đấu thầu,Thẩm định và Giám sát đầu tư: 0292.3731.633

(6). Kinh tế đối ngoại: 0292.3830.630

(7). Kinh tế ngành: 0292.3833.631

(8). Khoa giáo Văn xã: 0292.3834.246

(9). Trung tâm Hỗ trợ DNNVV thành phố Cần Thơ: 0292.3769.555

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                       
Thủ tục - Biểu mẫu
THÔNG BÁO 950/TB-SKHĐT ngày 11/4/2019 Mời sơ tuyển mô hình kiến trúc và nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án Cảng khách Cần Thơ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
THÔNG BÁO 949/TB-SKHĐT ngày 11/4/2019 Mời sơ tuyển mô hình kiến trúc và nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện dự án Khu du lịch Sông Hậu, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
THÔNG BÁO 948/TB-SKHĐT ngày 11/4/2019 Mời sơ tuyển mô hình kiến trúc và nhà đầu tư tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án “Khu đô thị mới Lô số 1A và Khu tái định cư Lô số 7B” thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
THÔNG BÁO 322/TB-SKHĐT ngày 01/02/2019 Bổ sung danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2018-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
THÔNG BÁO 283/TB-SKHĐT ngày 28/01/2019 Về việc công bố danh mục dự án mời gọi đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ
THÔNG BÁO 3107/TB-SKHĐT ngày 28/11/2018 Bổ sung danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu tái định cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2018-2020 ban kèm theo Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Cần Thơ.
THÔNG BÁO 2954/TB-SKHĐT ngày 13/11/2018 Về việc công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018
Liên kết sở ngành