Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Phát Triển Bền Vững
Đăng ký kinh doanh
Thu hút Đầu tư
Xem tin
1 2 3 4
Tin nổi bật
Văn bản
Thông tin KT-XH
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin đầu tư
Tin hoạt động tại đơn vị
Thủ tục - Biểu mẫu
THÔNG BÁO 2089/TB-SKHĐT ngày 13 tháng 8 năm 2018 Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện đầu tư xây dựng Tháp du lịch tại cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (quy mô khoảng 2,38ha).
THÔNG BÁO 1522/TB-SKHĐT ngày 12/6/2018 Mời gọi đầu tư xây dựng các Dự án Khu đô thị mới, Khu đô thị thông minh và Khu tái định cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2018 - 2020.
Thông báo 186/TB-SKHĐT ngày 22/01/2018 mời gọi đầu tư Dự án Khu tái định cư (Khu D) Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Lần 2
Thông báo 3200/TB-SKHĐT ngày 23/11/2017 về việc Mời gọi đầu tư dự án Khu tái định cư (khu D) Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ
THÔNG BÁO Về việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ
Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 06/3/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2020
Liên kết