Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Đăng ký kinh doanh
Phát Triển Bền Vững
Xem tin
1 2 3 4
Tin nổi bật
Tin hoạt động tại đơn vị
Văn bản
Thông tin KT-XH
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin đầu tư
Thủ tục - Biểu mẫu
Khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký chủ trương đầu tư đối với các dự án dự kiến sử dụng các nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA, vốn Trái phiếu Chính phủ.
Danh mục VBQPPL và VBPL cá biệt khác có hiệu lực từ 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2014
Triển khai danh mục VB QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT năm 2014
Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp Tết Dương lịch năm 2015
Danh mục, biểu mẫu báo cáo thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn TP.Cần Thơ
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại trang Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến của Sở KHĐT TP.Cần Thơ
05/2013/TT-BKHĐT Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu
Liên kết