Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Đăng ký kinh doanh
Phát Triển Bền Vững
Xem tin
1 2 3 4
Tin nổi bật
Tin hoạt động tại đơn vị
Văn bản
Thông tin KT-XH
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin đầu tư
Thủ tục - Biểu mẫu
THÔNG BÁO Lịch làm việc Ban Giám đốc tiếp xúc với doanh nghiệp và nhà đầu tư
THÔNG BÁO 828/TB-SKHĐT ngày 30-3-2016 V/v Mời đầu tư xây dựng Dự án Khu xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ
20/2015/TT-BKHĐT THÔNG TƯ V/v Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
3087/SKHĐT-TĐ triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công (lần 3)
11/2015/TT-BKHĐT Thông tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
10/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
CV 1464 V/v tổ chức triển khai và lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016
Liên kết