Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Xem tin
1 2 3 4
Tin nổi bật
Tin hoạt động tại đơn vị
Văn bản
Thông tin KT-XH
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin đầu tư
Thủ tục - Biểu mẫu
Thông báo áp dụng phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở KH&ĐT TP.Cần Thơ
Thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
Thông báo áp dụng phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014
CV 204/SKHĐT-KTĐN về việc triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
Liên kết