Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Đăng ký kinh doanh
Xem tin
1 2 3 4
Tin nổi bật
Tin hoạt động tại đơn vị
Văn bản
Thông tin KT-XH
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin đầu tư
Thủ tục - Biểu mẫu
Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công và KT-XH trung hạn 05 năm 2016-2020
Kế hoạch thực hiện Chương trình số 09/CTr-UBND ngày 23/5/2014 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Thông báo áp dụng phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở KH&ĐT TP.Cần Thơ
Thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
Thông báo áp dụng phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
Liên kết