Giới Thiệu
Tin tức sự kiện
Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch kế hoạch
Chương trình dự án
Thông tin KH-ĐT
Thống kê - Báo cáo
Đăng ký kinh doanh
Phát Triển Bền Vững
Xem tin
1 2 3 4
Tin nổi bật
Tin hoạt động tại đơn vị
Văn bản
Thông tin KT-XH
Thông tin doanh nghiệp
Thông tin đầu tư
Thủ tục - Biểu mẫu
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại trang Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến của Sở KHĐT TP.Cần Thơ
05/2013/TT-BKHĐT Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu
CV 2341 chấn chỉnh kỷ luật, đảm bảo kỷ cương hành chính, chất lượng công tác, văn hóa nơi công sở.
Hướng dẫn nộp hồ sơ tại trang Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến của Sở KHĐT TP.Cần Thơ
Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công và KT-XH trung hạn 05 năm 2016-2020
Kế hoạch thực hiện Chương trình số 09/CTr-UBND ngày 23/5/2014 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
Thông báo áp dụng phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở KH&ĐT TP.Cần Thơ
Liên kết