Sự kiện nổi bật 
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014
Ngày 06 tháng 12 năm 2013, tại Hội trường Sở Giao thông vận tải tổ chức họp công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ thuộc Sở Giao thông vận tải.
Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013 ngành Giao thông vận tải.
Ngày 22 tháng 9 năm 2012, Sở Giao thông vận tải tổ chức khởi công dự án đường Thới Thuận - Thuận Lộc (Hợp phần C), dự án WB5
Lễ ra mắt thành lập Công đoàn (Công đoàn cơ sở Cảng vụ đường thủy nội địa và Công đoàn cơ sở Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông thủy bộ).
Công trình: đường ô tô đến trung tâm xã Thạnh An – Thạnh Thắng huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ. Ngày 25 tháng 8 năm 2012
Liên kết 


Giới thiệu chung 
Giới thiệu chung

Sở Giao thông vận tải có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải, gồm: đường bộ; đường thủy; vận tải; an toàn giao thông ở địa phương; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.
Thanh tra giao thông 
An toàn giao thông 
Dự án đầu tư 
Thông tin chuyên đề 
Quy hoạch - Kế hoạch 
Thông báo 
  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔTÔ THÁNG 5 NĂM 2014 (từ ngày 5/5/2014 đến ngày 30/5/2014)
  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ THÁNG 5 NĂM 2014 (từ ngày 05/5/2014 đến ngày 30/5/2014)
  LỊCH SÁT HẠCH BỔ SUNG MÔTÔ THÁNG 4 NĂM 2014 (từ ngày 01/4/2014 đến ngày 30/4/2014)
  THÔNG BÁO Về việc đăng ký màu sơn của xe buýt thuộc Hợp tác xã vận tải đường bộ thành phố Cần Thơ
  LỊCH SÁT HẠCH BỔ SUNG MÔTÔ THÁNG 3 NĂM 2014 (từ ngày 01/3/2014 đến ngày 31/3/2014)
Tin video 
  Lễ Khánh thành đường Võ Văn Kiệt
  Cải cách hành chính
  Sao gọi là Cần Thơ
  Phim Phù sa (tiếng Anh)
  Phim Phù sa