Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Sự kiện nổi bật 
THÔNG BÁO Về việc miễn giấy chứng nhận sức khỏe khi đổi giấy phép lái xe từ vật liệu bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET do ngành Giao thông vận tải cấp
Ngành Giao thông Vận tải nỗ lực thực hiện tốt vai trò "đi trước mở đường" thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội
THÔNG BÁO Về việc cấp giấy phép lái xe bằng vật liệu PET
Ngày 29 tháng 7 năm 2014, Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ngành Giao thông vận tải 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN.
Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải
THÔNG BÁO Về việc cấp giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ giới hạn khi tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe và ra quân hoạt động Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày 28/3/2014 Cảng vụ đường thủy nội địa - Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2014
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2014
Liên kết 


Giới thiệu chung 
Giới thiệu chung

Sở Giao thông vận tải có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải, gồm: đường bộ; đường thủy; vận tải; an toàn giao thông ở địa phương; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.
Thanh tra giao thông 
An toàn giao thông 
Dự án đầu tư 
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2025

Phương hướng và nhiệm vụ phát triển thành phố Cần Thơ là phấn đấu xây dựng và phát triển để trở thành một thành phố cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông; là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, trung tâm y tế và văn hoá, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước (Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ chính trị).
Thông tin chuyên đề 
Quy hoạch - Kế hoạch 
Thông báo 
  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔTÔ THÁNG 04 NĂM 2015 (từ ngày 01/04/2015 đến ngày 27/04/2015)
  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ THÁNG 04 NĂM 2015 (từ ngày 01/04/2015 đến ngày 27/04/2015)
  THÔNG BÁO Về việc công khai biểu trưng (logo) của xe taxi thuộc DNTN Phú Vĩnh Long chi nhánh Cần Thơ
  THÔNG BÁO Về việc miễn giấy chứng nhận sức khỏe khi đổi giấy phép lái xe từ vật liệu bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET do ngành Giao thông vận tải cấp
  KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ THÁNG 03 NĂM 2015 (từ ngày 02/03/2015 đến ngày 31/03/2015)
Tin video 
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: ĐỔI GPLX ÔTÔ TRONG NĂM 2014
  Giới thiệu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam – Phần 2
  Giới thiệu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam – Phần 1
  PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY-BGĐ SỞ GTVT
  Lễ Khánh thành đường Võ Văn Kiệt