Tin video 
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: ĐỔI GPLX ÔTÔ TRONG NĂM 2014
  Giới thiệu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam – Phần 2
  Giới thiệu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam – Phần 1
  PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY-BGĐ SỞ GTVT
  Lễ Khánh thành đường Võ Văn Kiệt
Liên kết sở, ngành 


Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

Thông báo 
  ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
  KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức năm 2018
  THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2018
  công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  V/v triển khai thực hiện Công văn số 7907/BGTVT-VT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải.