Tin tuc su kien 
tieu de
Sự kiện nổi bật
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động công đoàn sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
Vận Tải Hành Khách Công Cộng Bằng Xe Buýt
công bố Danh mục mạng lưới 05 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tuyến số 02: Sân bay Cần Thơ – thị trấn Phong Điền
Công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tuyến số 03: Ô Môn – Kinh B, giai đoạn 1: đoạn tuyến Ô Môn – Lộ Tẻ