DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
1 KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ THÁNG 02 NĂM 2020 (từ ngày 01/02/2020 đến ngày 29/02/2020) Kế hoạch sát hạch lái xe 22/01/2020 admin admin So GTVT
2 KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔTÔ THÁNG 02 NĂM 2020 (từ ngày 01/02/2020 đến ngày 29/02/2020) Kế hoạch sát hạch lái xe 22/01/2020 admin admin So GTVT
3 Thông tư 19/2019/TT-BTNMT ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Tuyên truyền phổ biến pháp luật 13/01/2020 admin admin So GTVT
4 Thông tư số 52/2019/TT-BGTVT ngày 25/12/2019 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Tuyên truyền phổ biến pháp luật 13/01/2020 admin admin So GTVT
5 Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 Tuyên truyền phổ biến pháp luật 13/01/2020 admin admin So GTVT
6 DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020 Từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 05 tháng Giêng năm Canh Tý) Thông báo 13/01/2020 admin admin So GTVT
7 KẾ HOẠCH BỔ SUNG LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ THÁNG 01 NĂM 2020 (từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/01/2020) Kế hoạch sát hạch lái xe 06/01/2020 admin admin So GTVT
8 Bộ Giao thông vận tải tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 Tin hoạt động ngành 02/01/2020 admin admin So GTVT
9 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở Giao thông vận tải Chức năng nhiệm vụ 31/12/2019 admin admin So GTVT
10 68-THÔNG BÁO Về việc đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải khách cố định Thông báo đăng ký thành công khai thác tuyến 31/12/2019 admin admin So GTVT
11 DANH SÁCH Trực Tết Dương lịch năm 2020 Thông báo 23/12/2019 admin admin So GTVT
12 KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔTÔ THÁNG 01 NĂM 2020 (từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/01/2020) Kế hoạch sát hạch lái xe 23/12/2019 admin admin So GTVT
13 KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ THÁNG 01 NĂM 2020 (từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/01/2020) Kế hoạch sát hạch lái xe 23/12/2019 admin admin So GTVT
14 THÔNG TƯ Số:12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 04 tháng 11 năm 2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Công tác thi đua, khen thưởng 20/12/2019 admin admin So GTVT
15 Tăng cường kiểm tra, duy tu, sửa chữa cầu, đường giao thông Tin hoạt động ngành 19/12/2019 admin admin So GTVT
16 Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội Xuân 2020 Tin hoạt động ngành 19/12/2019 admin admin So GTVT
17 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Canh Tý năm 2020 Kế hoạch 19/12/2019 admin admin So GTVT
18 Danh mục các dự án Bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn quận Ninh Kiều Góp ý dự thảo văn bản 18/12/2019 admin admin So GTVT
19 Danh mục các dự án Bãi đỗ xe hàng Góp ý dự thảo văn bản 18/12/2019 admin admin So GTVT
20 Danh mục các dự án Bãi đỗ xe buýt kết hợp điểm đầu, cuối của xe buýt Góp ý dự thảo văn bản 18/12/2019 admin admin So GTVT
21 Danh mục các dự án Bến xe khách liên tỉnh Góp ý dự thảo văn bản 18/12/2019 admin admin So GTVT
22 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông Chức năng nhiệm vụ 17/12/2019 admin admin So GTVT
23 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định thành phố Cần Thơ đi tỉnh Kiên Giang Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 16/12/2019 admin admin So GTVT
24 KẾ HOẠCH BỔ SUNG LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ THÁNG 12 NĂM 2019 (từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/12/2019) Kế hoạch sát hạch lái xe 11/12/2019 admin admin So GTVT
25 67-THÔNG BÁO Về việc đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải khách cố định Thông báo đăng ký thành công khai thác tuyến 06/12/2019 admin admin So GTVT
26 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp từng đối tượng Tin hoạt động ngành 02/12/2019 admin admin So GTVT
27 THÔNG BÁO Về việc hạn chế lưu thông qua cầu Xẻo Cách trên Đường tỉnh 921 Thông báo 02/12/2019 admin admin So GTVT
28 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định thành phố Cần Thơ đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 28/11/2019 admin admin So GTVT
29 THÔNG BÁO Về việc hạn chế lưu thông qua cầu Ba Se trên ĐT. 923 Thông báo 28/11/2019 admin admin So GTVT
30 THÔNG BÁO Về việc hạn chế lưu thông qua cầu Mật Cật trên ĐT. 923 Thông báo 28/11/2019 admin admin So GTVT
31 99-THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định thành phố Cần Thơ đi tỉnh Kiên Giang Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 26/11/2019 admin admin So GTVT
32 98-THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định thành phố Cần Thơ đi tỉnh Cà Mau Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 26/11/2019 admin admin So GTVT
33 KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ THÁNG 12 NĂM 2019 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 31/12/2019) Kế hoạch sát hạch lái xe 23/11/2019 admin admin So GTVT
34 KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔTÔ THÁNG 12 NĂM 2019 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 31/12/2019) Kế hoạch sát hạch lái xe 23/11/2019 admin admin So GTVT
35 Công văn số 4435/BTP-PLHSHC Tuyên truyền phổ biến pháp luật 21/11/2019 admin admin So GTVT
36 MẪU BIÊN BẢN Về việc họp đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2019 admin admin So GTVT
37 MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM ……. Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2019 admin admin So GTVT
38 MẪU THÔNG BÁO Kết quả đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2019 admin admin So GTVT
39 MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2019 admin admin So GTVT
40 MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2019 admin admin So GTVT
41 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định thành phố Cần Thơ đi tỉnh Bến Tre Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 08/11/2019 admin admin So GTVT
42 Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Tuyên truyền phổ biến pháp luật 08/11/2019 admin admin So GTVT
43 triển khai Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải Tuyên truyền phổ biến pháp luật 07/11/2019 admin admin So GTVT
44 THÔNG BÁO Về việc cắt lưu thông các phương tiện qua cầu Xẻo Đế, cầu Đội Ngãi trên ĐT. 923 Thời gian thi công cụ thể như sau: - Cầu Xẻo Đế: 06 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 00phút ngày 11 tháng 11 năm 2019 cho đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2019. - Cầu Đội Ngãi: 06 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 00phút ngày 17 tháng 11 năm 2019 cho đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2019 Thông báo 07/11/2019 admin admin So GTVT
45 Đình chỉ hoạt động của 13 cảng, bến Tin hoạt động ngành 31/10/2019 admin admin So GTVT
46 Tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông cho các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, các sở, ban ngành Tin hoạt động ngành 31/10/2019 admin admin So GTVT
47 Sử dụng đèn tín hiệu 4 pha Tin hoạt động ngành 31/10/2019 admin admin So GTVT
48 THÔNG BÁO Về việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chủ động ứng phó với triều cường trên địa bàn thành phố Cần Thơ Thông báo 29/10/2019 admin admin So GTVT
49 96-THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định thành phố Cần Thơ đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 28/10/2019 admin admin So GTVT
50 95-THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định thành phố Cần Thơ đi tỉnh Bình Dương Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 28/10/2019 admin admin So GTVT

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>