DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
1 67-THÔNG BÁO Về việc đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải khách cố định Thông báo đăng ký thành công khai thác tuyến 06/12/2019 admin admin So GTVT
2 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp từng đối tượng Tin hoạt động ngành 02/12/2019 admin admin So GTVT
3 THÔNG BÁO Về việc hạn chế lưu thông qua cầu Xẻo Cách trên Đường tỉnh 921 Thông báo 02/12/2019 admin admin So GTVT
4 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định thành phố Cần Thơ đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 28/11/2019 admin admin So GTVT
5 THÔNG BÁO Về việc hạn chế lưu thông qua cầu Ba Se trên ĐT. 923 Thông báo 28/11/2019 admin admin So GTVT
6 THÔNG BÁO Về việc hạn chế lưu thông qua cầu Mật Cật trên ĐT. 923 Thông báo 28/11/2019 admin admin So GTVT
7 99-THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định thành phố Cần Thơ đi tỉnh Kiên Giang Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 26/11/2019 admin admin So GTVT
8 98-THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định thành phố Cần Thơ đi tỉnh Cà Mau Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 26/11/2019 admin admin So GTVT
9 KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ THÁNG 12 NĂM 2019 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 31/12/2019) Kế hoạch sát hạch lái xe 23/11/2019 admin admin So GTVT
10 KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔTÔ THÁNG 12 NĂM 2019 (từ ngày 02/12/2019 đến ngày 31/12/2019) Kế hoạch sát hạch lái xe 23/11/2019 admin admin So GTVT
11 Công văn số 4435/BTP-PLHSHC Tuyên truyền phổ biến pháp luật 21/11/2019 admin admin So GTVT
12 MẪU BIÊN BẢN Về việc họp đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2019 admin admin So GTVT
13 MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM ……. Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2019 admin admin So GTVT
14 MẪU THÔNG BÁO Kết quả đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2019 admin admin So GTVT
15 MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2019 admin admin So GTVT
16 MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC Về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2019 admin admin So GTVT
17 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định thành phố Cần Thơ đi tỉnh Bến Tre Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 08/11/2019 admin admin So GTVT
18 Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Tuyên truyền phổ biến pháp luật 08/11/2019 admin admin So GTVT
19 triển khai Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 của Bộ Giao thông vận tải Tuyên truyền phổ biến pháp luật 07/11/2019 admin admin So GTVT
20 THÔNG BÁO Về việc cắt lưu thông các phương tiện qua cầu Xẻo Đế, cầu Đội Ngãi trên ĐT. 923 Thời gian thi công cụ thể như sau: - Cầu Xẻo Đế: 06 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 00phút ngày 11 tháng 11 năm 2019 cho đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2019. - Cầu Đội Ngãi: 06 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 00phút ngày 17 tháng 11 năm 2019 cho đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2019 Thông báo 07/11/2019 admin admin So GTVT
21 Đình chỉ hoạt động của 13 cảng, bến Tin hoạt động ngành 31/10/2019 admin admin So GTVT
22 Tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông cho các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, các sở, ban ngành Tin hoạt động ngành 31/10/2019 admin admin So GTVT
23 Sử dụng đèn tín hiệu 4 pha Tin hoạt động ngành 31/10/2019 admin admin So GTVT
24 THÔNG BÁO Về việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chủ động ứng phó với triều cường trên địa bàn thành phố Cần Thơ Thông báo 29/10/2019 admin admin So GTVT
25 96-THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định thành phố Cần Thơ đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 28/10/2019 admin admin So GTVT
26 95-THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định thành phố Cần Thơ đi tỉnh Bình Dương Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 28/10/2019 admin admin So GTVT
27 ĐẠI HỘI “Điểm” CHI BỘ 8, NHIỆM KỲ 2020-2022 Tin hoạt động ngành 28/10/2019 admin admin So GTVT
28 KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔTÔ THÁNG 11 NĂM 2019 (từ ngày 01/11/2019 đến ngày 30/11/2019) Kế hoạch sát hạch lái xe 24/10/2019 admin admin So GTVT
29 KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ THÁNG 11 NĂM 2019 (từ ngày 01/11/2019 đến ngày 30/11/2019) Kế hoạch sát hạch lái xe 23/10/2019 admin admin So GTVT
30 HỌP MẶT CHỊ EM PHỤ NỮ NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 Tin hoạt động ngành 21/10/2019 admin admin So GTVT
31 Kế hoạch phân công bố trí lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông các đợt triều cường trên địa bàn thành phố Cần Thơ Kế hoạch thanh tra 18/10/2019 admin admin So GTVT
32 Chủ động ứng phó với đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch Tin hoạt động ngành 17/10/2019 admin admin So GTVT
33 Xử phạt nhiều bến khách ngang sông và bến tàu du lịch vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa Tin hoạt động ngành 17/10/2019 admin admin So GTVT
34 DANH MỤC MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG BỊ NGẬP DO ẢNH HƯỞNG ĐỢT TRIỀU CƯỜNG Thông báo 16/10/2019 admin admin So GTVT
35 V/v triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chủ động ứng phó với triều cường Thông báo 13/10/2019 admin admin So GTVT
36 THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 Thông báo 10/10/2019 admin admin So GTVT
37 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố biểu đồ chạy xe Quý IV năm 2019 các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Cần Thơ Công bố công khai biểu đồ chạy xe tuyến cố định 10/10/2019 admin admin So GTVT
38 66-THÔNG BÁO Về việc đăng ký thành công khai thác tuyến vận tải khách cố định Thông báo đăng ký thành công khai thác tuyến 07/10/2019 admin admin So GTVT
39 KẾ HOẠCH LỊCH SÁT HẠCH BỔ SUNG Ô TÔ THÁNG 10 NĂM 2019 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019) Kế hoạch sát hạch lái xe 03/10/2019 admin admin So GTVT
40 QUYẾT ĐỊNH Số: 107/QĐ-HĐSK Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến thành phố và xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến Công tác thi đua, khen thưởng 03/10/2019 admin admin So GTVT
41 94-THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định thành phố Cần Thơ đi tỉnh Bình Dương Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến 01/10/2019 admin admin So GTVT
42 THÔNG BÁO Về việc tiếp tục triển khai tổ chức dán thẻ và mở tài khoản giao thông miễn phí thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng của Công ty TNHH thu phí tự động VETC Thông báo 27/09/2019 admin admin So GTVT
43 KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔTÔ THÁNG 10 NĂM 2019 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019) Kế hoạch sát hạch lái xe 24/09/2019 admin admin So GTVT
44 Kết quả kiểm tra hoạt động đưa đón học sinh bằng ô tô ở Cần Thơ thế nào? Tin hoạt động ngành 23/09/2019 admin admin So GTVT
45 KẾ HOẠCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ THÁNG 10 NĂM 2019 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019) Kế hoạch sát hạch lái xe 23/09/2019 admin admin So GTVT
46 xử lý các hành vi gian dối trong quá trình thi sát hạch lái xe Thông báo 17/09/2019 admin admin So GTVT
47 33-THÔNG BÁO Về việc công khai hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước tiếp nhận Cùng công khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến do tỉnh, thành phố khác đối lưu 17/09/2019 admin admin So GTVT
48 TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU CHO CON CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019 Tin hoạt động ngành 16/09/2019 admin admin So GTVT
49 Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ Tuyên truyền phổ biến pháp luật 08/09/2019 admin admin So GTVT
50 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông từ nay đến cuối năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ Kế hoạch 06/09/2019 admin admin So GTVT

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>