Liên kết sở, ngành Thông báo 
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
  THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
  THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị giao thông thủy bộ
  KẾ HOẠCH Xét tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị giao thông thủy bộ
  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (tài sản là nhà chờ xe buýt cũ)
Tin video 
  Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - 06/11/2022
  HOI THI THOI TRANG AO DAI 20 10 2022
  Không để xe quá tải quá khổ được lưu thông
  Khởi công cầu Cờ Đỏ
  Khởi công cầu Tây Đô
  Đóng góp ý kiến dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau
  Hướng dẫn đăng ký luồng xanh - Tổng cục đường bộ Việt Nam