Giới thiệu chung 
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Quá trình phát triển
Các đơn vị trực thuộc
Liên hệ
Thông báo 
  THÔNG BÁO Về việc hạn chế lưu thông qua cầu Xẻo Cách trên Đường tỉnh 921
  THÔNG BÁO Về việc hạn chế lưu thông qua cầu Ba Se trên ĐT. 923
  THÔNG BÁO Về việc hạn chế lưu thông qua cầu Mật Cật trên ĐT. 923
  THÔNG BÁO Về việc cắt lưu thông các phương tiện qua cầu Xẻo Đế, cầu Đội Ngãi trên ĐT. 923 Thời gian thi công cụ thể như sau: - Cầu Xẻo Đế: 06 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 00phút ngày 11 tháng 11 năm 2019 cho đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2019. - Cầu Đội Ngãi: 06 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 00phút ngày 17 tháng 11 năm 2019 cho đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2019
  THÔNG BÁO Về việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chủ động ứng phó với triều cường trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Liên kết sở, ngành 


Giới thiệu về Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ

Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về: đường bộ, đường thủy nội địa; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn.