Giới thiệu chung 
Giới thiệu chung
Lãnh đạo Sở
Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải qua các thời kỳ
Cơ cấu tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Quá trình phát triển
Các đơn vị trực thuộc
Liên hệ
Thông báo 
  THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức cho Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải
  THÔNG BÁO Về việc hỗ trợ miễn phí dán thẻ qua trạm thu phí không dừng ePass
  KẾ HOẠCH Về việc tuyển dụng viên chức năm 2021
  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
  DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021
Liên kết sở, ngành 


Giới thiệu về Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ

Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về: đường bộ, đường thủy nội địa; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn.