Thông tin đang cập nhật.
Thông báo 
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE
  THÔNG BÁO Về việc điều chuyển toàn bộ tuyến vận tải hành khách cố định tại Bến xe khách thành phố Cần Thơ số 36 Nguyễn Văn Linh về hoạt động tại Bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ
  THÔNG BÁO Về việc phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng
  THÔNG BÁO Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
  Thông báo kết quả tuyển viên chức của sở Giao thông vận tải năm 2018
Tin video 
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: ĐỔI GPLX ÔTÔ TRONG NĂM 2014
  Giới thiệu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam – Phần 2
  Giới thiệu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam – Phần 1
  PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY-BGĐ SỞ GTVT
  Lễ Khánh thành đường Võ Văn Kiệt
Liên kết sở, ngành