Thông tin đang cập nhật.
Thông báo 
  DANH SÁCH Lịch trực lễ giỗ tổ Hùng Vương (10 tháng 3 ÂL – Kỷ Hợi); Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày quốc tế lao động (01/5)
  V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải trong dịp nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 01/5/2019
  V/v triển khai thực hiện Tiêu chuẩn cơ sở về tiêu chí doanh nghiệp kinh doanh kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ xanh
  THÔNG BÁO Về việc hạn chế lưu thông qua cầu Giữa trên ĐT. 918
  DANH SÁCH LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019 Từ ngày 02/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019
Tin video 
  CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: ĐỔI GPLX ÔTÔ TRONG NĂM 2014
  Giới thiệu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam – Phần 2
  Giới thiệu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam – Phần 1
  PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY-BGĐ SỞ GTVT
  Lễ Khánh thành đường Võ Văn Kiệt
Liên kết sở, ngành