Sự kiện nổi bật 
Đoàn Thanh niên Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch & Đầu tư tổ chức Hành quân về nguồn Viếng và dâng hương tại Khu tưởng niệm Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa thuộc Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Sở Nội vụ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng ấp nhiệm ký 2024 - 2029.
Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với thanh niên năm 2024.
Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa UBND thành phố Cần Thơ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
Tiến hành thanh tra thường xuyên theo Kế hoạch thanh tra năm 2024 số 249/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Lễ trao quyết định tuyển dụng công chức hành chính.
Ban Chỉ đạo thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấn xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Cần Thơ.
Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 2023, triển khai, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.
Theo dấu chân thầy giáo Nguyễn Tất Thành”​
Thông tin điều hành 
Thông tin chuyên đề 
Tin hoạt động ngành 
Kết quả công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 15/6/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường đã ký ban hành Báo cáo số 145/BC-UBND về kết quả công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ. Theo đó, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 trên các lĩnh vực cụ thể như sau:
Thông báo 
  Thông báo về việc di dời địa điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.
  Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023.
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2023.
  Thông báo kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2023.
  Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024.