Sự kiện nổi bật 
Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự”.
Tiến hành thanh tra thường xuyên theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 tại Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai.
Thông báo Kết luận thanh tra về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; thi đua, khen thưởng; quản lý hồ sơ viên chức của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023.
Hội nghị triển khai các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 tại các trường đại học.
Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
Thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2023 (bổ sung).
Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.
Tiến hành thanh tra thường xuyên theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
Thông tin điều hành 
Thông tin chuyên đề 
Tin hoạt động ngành 
Kết quả công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 15/6/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường đã ký ban hành Báo cáo số 145/BC-UBND về kết quả công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ. Theo đó, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 trên các lĩnh vực cụ thể như sau:
Thông báo 
  Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
  Thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2023 (bổ sung).
  Thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2023.
  Thông báo kết quả Hội thi “Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý” năm 2022.
  Thông báo về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022.