Sự kiện nổi bật 
Hội nghị tổng kết công tác Ngành Nội vụ năm 2022.
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2023.
Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ.
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ.
Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trao các quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tiến hành cuộc thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ.
Thông tin điều hành 
Thông tin chuyên đề 
Tin hoạt động ngành 
Thư chúc mừng nhân Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2022), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.
Thông báo 
  Thông báo kết quả Hội thi “Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý” năm 2022.
  Thông báo về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022.
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2022.
  Thông báo sơ đồ phòng thi tại vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức năm 2022.
  Thông báo phương thức chấm điểm phỏng vấn tại vòng 2.