Sự kiện nổi bật 
Hội nghị tập huấn, triển khai quy định pháp luật và nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng năm 2024.
Thông báo Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác sử dụng và quản lý công chức của Ban Dân tộc.
Tiến hành thanh tra thường xuyên theo Kế hoạch thanh tra năm 2024 số 249/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai quyết định về công tác cán bộ.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai các quyết định về công tác cán bộ.
Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu đối với bà Huỳnh Thị Kim Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ.
Đại hội Chi đoàn Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2027.
Tiến hành thanh tra thường xuyên theo Kế hoạch thanh tra năm 2024 số 249/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại Ban Dân tộc thành phố.
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (bổ sung).
Thông tin điều hành 
Thông tin chuyên đề 
Tin hoạt động ngành 
Kết quả công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 15/6/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường đã ký ban hành Báo cáo số 145/BC-UBND về kết quả công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ. Theo đó, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 trên các lĩnh vực cụ thể như sau:
Thông báo 
  Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (bổ sung).
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2023 (bổ sung).
  Thông báo Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý và công tác thi đua, khen thưởng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
  Thông báo về việc di dời địa điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.
  Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023.