Sự kiện nổi bật 
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023.
Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2023.
Sở Nội vụ thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Sở Nội vụ đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Quyết tâm thực hiện thành công phương châm hành động năm 2024 của Bộ Nội vụ “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả”.
Một số lưu ý đối với thí sinh dự thi phỏng vấn.
Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023.
Danh mục tài liệu ôn tập thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2).
Thông báo kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2023.
Thông tin điều hành 
Thông tin chuyên đề 
Tin hoạt động ngành 
Kết quả công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 15/6/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường đã ký ban hành Báo cáo số 145/BC-UBND về kết quả công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ. Theo đó, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 trên các lĩnh vực cụ thể như sau:
Thông báo 
  Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023.
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2023.
  Thông báo kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2023.
  Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024.
  Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban Tôn giáo.