Sự kiện nổi bật 
Thông báo kết quả Hội thi “Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý” năm 2022.
Kỷ niệm Ngày thành lập ngành Tổ Chức Nhà nước.
Tiến hành thanh tra thường xuyên theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 tại Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt
Thông báo về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022.
Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2022.
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức.
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.
Thư chúc mừng nhân Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước.
Thông báo sơ đồ phòng thi tại vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức năm 2022.
Thông tin điều hành 
Thông tin chuyên đề 
Tin hoạt động ngành 
Thư chúc mừng nhân Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2022), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.
Thông báo 
  Thông báo kết quả Hội thi “Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý” năm 2022.
  Thông báo về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022.
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2022.
  Thông báo sơ đồ phòng thi tại vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức năm 2022.
  Thông báo phương thức chấm điểm phỏng vấn tại vòng 2.