Mã thủ tục
Tên thủ tục
Lĩnh Vực
Cơ quan ban hành
Đối tượng thực hiện
Kết quả
Tình trạng
STT Mã thủ tục Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan ban hành
1 T-CTH-280075-TT Tiếp công dân Giải quyết khiếu nại tố cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
2 T-CTH-280080-TT Xử lý đơn Giải quyết khiếu nại tố cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
3 T-CTH-280085-TT Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại tố cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
4 T-CTH-280123-TT Giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại tố cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
5 T-CTH-280125-TT Giải quyết tố cáo Giải quyết khiếu nại tố cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
6 T-CTH-253964-TT Tiếp công dân Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra
7 T-CTH-253965-TT Xử lý đơn Giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra
8 T-CTH-276468-TT Công nhận Trường trung học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
9 T-CTH-221963-TT Cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
10 T-CTH-276473-TT Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
11 T-CTH-276475-TT Thành lập hoặc cho phép thành lập Trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
12 T-CTH-276478-TT Cho phép sáp nhập, chia, tách trường Trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
13 T-CTH-276479-TT Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
14 T-CTH-221986-TT Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
15 T-CTH-276486-TT Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
16 T-CTH-276487-TT Đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
17 T-CTH-222002-TT Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
18 T-CTH-276493-TT Cấp phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
19 T-CTH-276495-TT Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp trung học phổ thông Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
20 T-CTH-276499-TT Miễn, giảm học phí và chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh trung học phổ thông ngoài công lập Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 1593 |