Liên hệ 

Thông tin liên hệ


Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3820715 - Số Fax: (0710) 3825228
Email: sonv@cantho.gov.vn

Thông báo 
  Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức Chi cục Văn thư-Lưu trữ thành phố Cần Thơ năm 2015
  Mẫu Đơn phúc khảo thi tuyển công chức năm 2015
  Thông báo Kết quả thi tuyển công chức thành phố Cần Thơ năm 2015
  Danh sách, địa điểm và thời gian dự thi
  Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển công chức năm 2015