Liên hệ 

Thông tin liên hệ


Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3820715 - Số Fax: (0710) 3825228
Email: sonv@cantho.gov.vn

Thông báo 
  Danh sách, địa điểm và thời gian dự thi
  Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển công chức năm 2015
  Về việc nhận Giấy báo dự thi tuyển công chức thành phố Cần Thơ năm 2015
  TỔNG HỢP NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ 2015
  Thông báo về nội dung, hình thức thi tuyển công chức thành phố Cần Thơ năm 2015