Liên hệ 

Thông tin liên hệ


Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3820715 - Số Fax: (0710) 3825228
Email: sonv@cantho.gov.vn

Thông báo 
  Hội đồng xét tuyển viên chức Chi Cục Văn thư lưu trữ ban hành kế hoạch kiểm tra sát hạch phỏng vấn
  Chi Cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Thông báo số 123/TB-CCVTLT ngày 08 tháng 8 năm 2016 về việc xét tuyển dụng viên chức Chi Cục Văn thư – Lưu trữ năm 2016.
  Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thông báo nộp bổ sung hồ sơ đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016
  Mẫu thống kê TH01-TH02 công tác bầu cử thêm đại biểu QH khóa XIV
  Tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử