Liên hệ 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3820715 - Số Fax: (0292) 3825228
Email: sonv@cantho.gov.vn

Thông báo 
  Thông báo về việc hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
  Thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2022.
  Thông báo đề cương ôn thi ngoại ngữ (tiếng anh) tại vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022.
  Thông báo về việc nộp phí dự tuyển công chức năm 2022 bằng hình thức nộp vào tài khoản ngân hàng.
  Thông báo nội dung thi trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022.