Liên hệ 

Thông tin liên hệ


Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3820715 - Số Fax: (0710) 3825228
Email: sonv@cantho.gov.vn

Thông báo 
  Thông báo bổ sung chỉ tiêu và bổ sung ngành tuyển dụng công chức hành chính thành phố Cần Thơ năm 2015
  Thành phần hồ sơ (Dành cho thí sinh nộp trực tuyến) và các biểu mẫu thi tuyển công chức năm 2015
  Thông báo thi tuyển công chức thành phố Cần Thơ năm 2015
  Thông báo nhận giấy báo dự thi, địa điểm, thời gian tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2015
  Về việc phê duyệt bổ sung nội dung ôn tập tại kỳ thi nâng ngạch công chức thành phố Cần Thơ năm 2015