Liên hệ 

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3820715 - Số Fax: (0292) 3825228
Email: sonv@cantho.gov.vn

Thông báo 
  Thông báo về việc di dời địa điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.
  Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023.
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2023.
  Thông báo kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2023.
  Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông báo Lịch tiếp công dân năm 2024.