Liên hệ 

Thông tin liên hệ


Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3820715 - Số Fax: (0710) 3825228
Email: sonv@cantho.gov.vn

Thông báo 
  về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 "Đổi Giấy phép lái xe qua mạng".
  Về việc trao trả hồ sơ cho cán bộ đi B
  Tài liệu thi nâng ngạch công chức năm 2015
  Tuyên truyền, quảng bá khai thác đường bay Cần Thơ - Đà Lạt
  Tuyên truyền Yoga Quốc tế lần thứ nhất tại Việt Nam