Liên hệ 

Thông tin liên hệ


Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3820715 - Số Fax: (0710) 3825228
Email: sonv@cantho.gov.vn

Thông báo 
  Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thông báo nộp bổ sung hồ sơ đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016
  Mẫu thống kê TH01-TH02 công tác bầu cử thêm đại biểu QH khóa XIV
  Tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử
  Thông báo về việc tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Mẫu đơn phúc khảo kỳ thi xét tuyển viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Cần Thơ năm 2015