Liên hệ 

Thông tin liên hệ


Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3820715 - Số Fax: (0710) 3825228
Email: sonv@cantho.gov.vn

Thông báo 
  Thông báo về việc tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Mẫu đơn phúc khảo kỳ thi xét tuyển viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Cần Thơ năm 2015
  Thông báo về việc công bố kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Cần Thơ năm 2015
  Kế hoạch xét tuyển viên chức 2016 - Chi cục Văn thư lưu trữ
  Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2015