Liên hệ 

Thông tin liên hệ


Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3820715 - Số Fax: (0710) 3825228
Email: sonv@cantho.gov.vn

Thông báo 
  Sơ đồ trường đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
  Thông báo về việc hướng dẫn nội dung ôn tập tại kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2015
  Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu và gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015
  Thông báo bổ sung chỉ tiêu và bổ sung ngành tuyển dụng công chức hành chính thành phố Cần Thơ năm 2015
  Thành phần hồ sơ (Dành cho thí sinh nộp trực tuyến) và các biểu mẫu thi tuyển công chức năm 2015