Tin mặc định

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP:
+
+
+
+
+
+
+
+
Thông báo 
  Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
  Thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2023 (bổ sung).
  Thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2023.
  Thông báo kết quả Hội thi “Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý” năm 2022.
  Thông báo về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022.