DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ quản lý hồ sơ công chức, viên chức” Sự kiện nổi bật 12/12/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Đại hội Chi bộ Cải cách hành chính-Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, nhiệm kỳ 2020-2022. Sự kiện nổi bật 04/12/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với thanh niên “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0” Sự kiện nổi bật 30/10/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Thông báo điểm thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên năm 2019 thành phố Cần Thơ. Thông báo 14/10/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Thông báo điểm thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên năm 2019 thành phố Cần Thơ Sự kiện nổi bật 14/10/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ Sự kiện nổi bật 03/09/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Tổ Chức Nhà nước (28/8/1945-28/8/2019). Sự kiện nổi bật 27/08/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Tập huấn công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 Sự kiện nổi bật 26/08/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua cụm thi đua các tỉnh, thành miền tây nam bộ ngành nội vụ 6 tháng đầu năm 2019 Sự kiện nổi bật 02/08/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày thương binh liệt sĩ (27/7/2019) Sự kiện nổi bật 26/07/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Sự kiện nổi bật 19/07/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của ngành Nội vụ. Sự kiện nổi bật 19/07/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia trên địa bàn thành phố Cần Thơ Sự kiện nổi bật 19/07/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Hội nghị về công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền Sự kiện nổi bật 09/07/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Thông báo về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ Sự kiện nổi bật 01/07/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Sự kiện nổi bật 11/06/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Sự kiện nổi bật 06/06/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Lớp bồi dưỡng công tác Dân vận chính quyền năm 2019 Sự kiện nổi bật 29/05/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Triễn lãm "Lịch sử hình thành và phát triển Cần Thơ qua tài liệu lưu trữ" Sự kiện nổi bật 17/05/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Liên minh HTX TP Cần Thơ Thông báo 14/05/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Liên minh HTX TP Cần Thơ Sự kiện nổi bật 14/05/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm cải cách hành chính Sự kiện nổi bật 09/05/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp lễ 30/4 và 01/5 Sự kiện nổi bật 09/05/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Thông báo về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ Thông báo 16/04/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2019 của Cục Thống kê thành phố Cần Thơ Thông báo 11/04/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2019 của Cục Thống kê thành phố Cần Thơ Sự kiện nổi bật 11/04/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Hội nghị về công tác cải cách hành chính và tổ chức bộ máy Sự kiện nổi bật 11/04/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Hội nghị triển khai công tác tổ chức và nhân sự của Sở Nội vụ Sự kiện nổi bật 11/04/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2019 Sự kiện nổi bật 11/04/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và công tác Nội vụ năm 2018 Sự kiện nổi bật 11/04/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp tết Nguyên Đán năm 2019 Sự kiện nổi bật 11/04/2019 admin_sonoivu So Noi vu
Thành ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề “Năm dân vận chính quyền” 2018. Sự kiện nổi bật 05/11/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức hành quân về nguồn khu Căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng Sự kiện nổi bật 05/11/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương Sự kiện nổi bật 05/11/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày phụ nữ Việt nam 20/10 Sự kiện nổi bật 22/10/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Hội nghị sơ kết Ngành Nội vụ 9 tháng đầu năm 2018 Sự kiện nổi bật 12/10/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ. Sự kiện nổi bật 02/10/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Bộ Nội vụ tổ chức lớp tập huấn giảng viên nguồn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Sự kiện nổi bật 26/09/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với đoàn công tác liên ngành của Trung ương về việc xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị Sự kiện nổi bật 21/09/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Tổ Chức Nhà nước (28/8/1945-28/8/2018) Sự kiện nổi bật 28/08/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-SNV về việc triển khai Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND thành phố Sự kiện nổi bật 08/08/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Gặp gỡ, đối thoại “Thanh niên đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp” Sự kiện nổi bật 08/08/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND thành phố về việc quy định số lượng chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực Sự kiện nổi bật 02/08/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ Sự kiện nổi bật 02/08/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Quận Bình Thủy: tổ chức thi tuyển chức danh Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Sự kiện nổi bật 24/07/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Họp sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm 2018 Sự kiện nổi bật 18/07/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Công đoàn Chi đoàn Sở Nội vụ thăm và tặng quà cho gia đình đặc biệt khó khăn Sự kiện nổi bật 28/06/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Công đoàn – Đoàn Thanh niên Sở Nội vụ tổ chức thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi của xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai Sự kiện nổi bật 06/06/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Công bố thí sinh đủ điều kiện dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sự kiện nổi bật 04/06/2018 admin_sonoivu So Noi vu
Công bố thí sinh đủ điều kiện dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo 04/06/2018 admin_sonoivu So Noi vu

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>