DANH SÁCH TIN BÀI

STT Tên bài viết Mục tin Ngày đăng Người đăng
Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, sơ kết Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ Sự kiện nổi bật 15/02/2017 admin_sonoivu So Noi vu
BỘ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 Sự kiện nổi bật 14/02/2017 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2017 Sự kiện nổi bật 14/02/2017 admin_sonoivu So Noi vu
SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ CẦN THƠ THĂM VÀ TẶNG QUÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017 Sự kiện nổi bật 02/02/2017 admin_sonoivu So Noi vu
Trung tâm lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng lao động Thông báo 16/01/2017 admin_sonoivu So Noi vu
Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức năm 2016 Thông báo 27/12/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến Thông báo 05/12/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Tài liệu Môn Kiên thức chuyên ngành - Kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016 Thông báo 03/12/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016 thông báo triệu tập cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016 Thông báo 02/12/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Hội đồng xét tuyển viên chức Chi Cục văn thư – Lưu trữ thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 Thông báo 26/10/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2016) Sự kiện nổi bật 26/10/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Công chức Sở Nội vụ quyên góp, ủng hộ đồng bào miền trung Sự kiện nổi bật 25/10/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Sự kiện nổi bật 21/10/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp Sự kiện nổi bật 21/10/2016 admin_sonoivu So Noi vu
TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐẤU TRANH CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ CHO THANH NIÊN, NĂM 2016 Sự kiện nổi bật 12/10/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Khai giảng lớp tập huấn về “Kỹ năng quản lý điều hành, phân công nhiệm vụ và ủy thác công việc” năm 2016. Sự kiện nổi bật 12/10/2016 admin_sonoivu So Noi vu
TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐẤU TRANH CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ CHO THANH NIÊN, NĂM 2016 Tin tức và sự kiện 12/10/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Khai giảng lớp tập huấn về “Kỹ năng quản lý điều hành, phân công nhiệm vụ và ủy thác công việc” năm 2016. Tin tức và sự kiện 12/10/2016 admin_sonoivu So Noi vu
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN DÂN CHÍNH ĐẢNG TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ Sự kiện nổi bật 04/10/2016 admin_sonoivu So Noi vu
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRIỂN KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU, ĐIỀU ĐỘNG Sự kiện nổi bật 04/10/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Hội nghị Sơ kết công tác ngành Nội vụ 9 tháng đầu năm 2016 Sự kiện nổi bật 04/10/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Hội đồng xét tuyển viên chức Chi Cục Văn thư lưu trữ ban hành kế hoạch kiểm tra sát hạch phỏng vấn Thông báo 20/09/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Hội đồng xét tuyển viên chức Chi Cục Văn thư lưu trữ ban hành kế hoạch kiểm tra sát hạch phỏng vấn Sự kiện nổi bật 20/09/2016 admin_sonoivu So Noi vu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG BỔ NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Sự kiện nổi bật 20/09/2016 admin_sonoivu So Noi vu
ĐOÀN THANH NIÊN SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NHÂN DỊP LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016 Sự kiện nổi bật 16/09/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ Sự kiện nổi bật 16/09/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ sở Sở Nội vụ về việc tổ chức giải bóng đá Mini chào mừng 71 năm ngày thành lập ngành Tổ Chức Nhà nước Sự kiện nổi bật 16/09/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải các hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 Sự kiện nổi bật 19/08/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ mở lớp bồi dưỡng Bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư lưu trữ Sự kiện nổi bật 11/08/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Chi Cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Thông báo số 123/TB-CCVTLT ngày 08 tháng 8 năm 2016 về việc xét tuyển dụng viên chức Chi Cục Văn thư – Lưu trữ năm 2016. Thông báo 08/08/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Chi Cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ thông báo xét tuyển viên chức năm 2016 Sự kiện nổi bật 08/08/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thông báo nộp bổ sung hồ sơ đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016 Thông báo 22/07/2016 admin_sonoivu So Noi vu
CHI ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC VỀ NGUỒN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỒI TỨC DỤP Sự kiện nổi bật 11/07/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV ngày 10 tháng 6 năm 2016 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội. Thông tin điều hành 07/07/2016 admin_sonoivu So Noi vu
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NGÀNH NỘI VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 Sự kiện nổi bật 07/07/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Sự kiện nổi bật 01/07/2016 admin_sonoivu So Noi vu
CHI ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TP. CẦN THƠ DÂNG HƯƠNG VIẾNG TƯỢNG ĐÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NHÂN DỊP KỶ NIỆM 126 NĂM NGÀY SINH CỦA NGƯỜI (19/5/1890 – 19/5/2016) Sự kiện nổi bật 01/07/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ mở lớp bồi dưỡng Bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư lưu trữ Sự kiện nổi bật 01/07/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ mở lớp tập huấn công tác Cải cách hành chính Sự kiện nổi bật 30/06/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Mẫu thống kê TH01-TH02 công tác bầu cử thêm đại biểu QH khóa XIV Thông báo 27/05/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước. Sự kiện nổi bật 17/05/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban bầu cử các quận, huyện tổ chức tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 Sự kiện nổi bật 17/05/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp Tập huấn “Kỹ năng tổ chức các sự kiện “Hội nghị, Hội thảo, Họp,...” Sự kiện nổi bật 16/05/2016 admin_sonoivu So Noi vu
SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ CẦN THƠ THĂM VÀ TẶNG QUÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NHÂN NGÀY KỶ NIỆM 41 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2016) Sự kiện nổi bật 16/05/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Chi đoàn Sở Nội vụ tổ chức hành quân về nguồn nhân kỷ niệm 41 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) Sự kiện nổi bật 13/05/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Họp giao ban quý I năm 2016 ngành Nội vụ thành phố Cần Thơ Sự kiện nổi bật 12/05/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ ban hành tài liệu tập huấn nghiệp vụ bầu cử Sự kiện nổi bật 10/05/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Thông báo 07/05/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Sở Nội vụ trao trả hồ sơ đi B Thông tin chuyên đề 29/04/2016 admin_sonoivu So Noi vu
Lịch làm việc (từ ngày 19/4/2016 đến ngày 22/4/2016) Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở 21/04/2016 admin_sonoivu So Noi vu

<<  <  1  2  3  4  5  ...    >>