Sự kiện nổi bật 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo chấn chỉnh tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 24/09/2014 về việc Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế trên điạ bàn thành phố Cần Thơ
Danh sách hồ sơ cán bộ đi B thành phố Cần Thơ (Số liệu báo cáo đến thời điểm 01/10/2014)
Chi đoàn Sở Nội vụ tổ chức Chương trình Tọa đàm chủ đề “Thanh niên tìm hiểu về Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức"
Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD về hướng dẫn thành phần tài liệu Dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử
Thủ tục vận hành theo hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008 
Thành lập ấp thuộc xã, thị trấn
Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện
Chấp thuận nhân sự miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện
Cử cán bộ đi đào tạo trong nước
Đặt Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc liên tỉnh
Thi tuyển Công chức 
Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (16/06/2014)
Thông báo kết quả chấm phúc khảo điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (02/06/2014)
Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (08/05/2014)
Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (21/04/2014)
Sơ đồ phòng thi "Thi tuyển công chức hành chính năm 2014"   (07/03/2014)
<<  <  1  2  3  4  5  6    >>  
Thông tin điều hành 
Tập trung giải ngân vốn các công trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ từ Trung ương

(CT)- Chiều 20-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan thành phố và địa phương về tình hình triển khai thực hiện các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.
Thông tin chuyên đề 
Danh sách hồ sơ cán bộ đi B thành phố Cần Thơ (Số liệu báo cáo đến thời điểm 01/10/2014)

Thực hiện Công văn số 467/TTLTQG III-PĐ ngày 18 tháng 11 năm 2013 của trung tâm Lưu trữ Quốc III thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc thông báo trao trả hồ sơ cán bộ đi B của tỉnh Cần Thơ (cũ) cho thành phố Cần Thơ.
Tin hoạt động ngành 
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC”

Ngày 18/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức” với mục tiêu chung là Xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, thời gian thực hiện đề án là 3 năm từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2015. (15/05/2012)
THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN MÔ HÌNH MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ - ĐẤT ĐAI – XÂY DỰNG

Ngày 07 tháng 11 năm 2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ký ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác thực hiện mô hình một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư – đất đai – xây dựng. (15/05/2012)
Thông báo 
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo kết quả chấm phúc khảo điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự cho Ban Quản lý Dự án tăng cường tác động cải cách hành chính thành phố Cần Thơ
  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Cần Thơ năm 2013