Sự kiện nổi bật 
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động các cơ quan nhà nước
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.
Triền khai quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.
Triển khai Quyết định nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và triển khai quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng mô tả xác định vị trí việc làm
Triển khai công tác cán bộ tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Nội vụ phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng công tác dân vận chính quyền năm 2015.
Khai mạc kỳ thi tuyển Công chức hành chính năm 2015
Thông tin điều hành 
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động các cơ quan nhà nước

Ngày 18 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động các cơ quan nhà nước
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ngày 26 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Thông tin chuyên đề 
Thông báo về việc trao trả hồ sơ cho cán bộ đi B (30/10/2015)

Sở Nội vụ đã tìm được và tiến hành trao trả hoàn tất 120 hồ sơ đi B cho cán bộ, thân nhân. Tuy nhiên, đến nay (30/10/2015), hiện còn 144 hồ sơ chưa tìm được để trao trả.
Tin hoạt động ngành 
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Ngày 17/12/2015, tại Hội trường trực tuyến của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2015, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 ngành Nội vụ.
Triền khai quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.

Chiều ngày 09 tháng 12 năm 2015, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì buổi triển khai Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ.
Triển khai Quyết định nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và triển khai quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2015, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì buổi triển khai Quyết định nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và triển khai quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng mô tả xác định vị trí việc làm

Sáng ngày 09/11/2015, tại Hội trường Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đào tạo Trí Việt tổ chức lớp “Kỹ năng nắm bắt thông tin, hiểu, phân tích, đánh giá vấn đề” cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận huyện.
Thông báo 
  Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức Chi cục Văn thư-Lưu trữ thành phố Cần Thơ năm 2015
  Mẫu Đơn phúc khảo thi tuyển công chức năm 2015
  Thông báo Kết quả thi tuyển công chức thành phố Cần Thơ năm 2015
  Danh sách, địa điểm và thời gian dự thi
  Sơ đồ phòng thi kỳ thi tuyển công chức năm 2015