Sự kiện nổi bật 
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2015.
Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015
Công tác kiểm tra công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia địa bàn thành phố Cần Thơ
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 về công tác cải cách hành chính năm 2015
UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015
UBND thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015
Sở Nội vụ tổ chức khoá tập huấn kỹ năng điều hành cuộc họp hội nghị, hội thảo
Thông tin điều hành 
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015

Ngày 26 tháng 12 năm 2014 Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2015.

Ngày 26 tháng 12 năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2015.
Thông tin chuyên đề 
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông báo về việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B

DANH SÁCH HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Số liệu báo cáo đến thời điểm 17/12/2014)
Tin hoạt động ngành 
Công tác kiểm tra công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia địa bàn thành phố Cần Thơ

Ngày 25 tháng 12 năm 2014 và ngày 12 tháng 01 năm 2015, ông Phạm Thanh Truyền - Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, thành viên Đoàn kiểm tra công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia thành phố Cần Thơ, cùng với Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra công nhận Trường Mầm non Sao Mai, quận Ô Môn, và Trường THCS Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Ngày 08/01/2015, tại Hội trường trực tuyến của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.
Sở Nội vụ tổ chức khoá tập huấn kỹ năng điều hành cuộc họp hội nghị, hội thảo

Sáng ngày 09/12/2014, tại Hội trường Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kiến Trí tổ chức lớp tập huấn kỹ năng điều hành cuộc họp hội nghị, hội thảo.
Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Sáng ngày 09/12/2014, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của ngành Nội vụ.
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo

Sáng ngày 02/12/2014, tại Hội trường Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đào tạo Trí Tuệ Việt tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo.
Thông báo 
  Báo cáo tổng hợp, thống kê số lượng, chất lượng, danh sách cán bộ, công chức, viên chức
  Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông báo về việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo kết quả chấm phúc khảo điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014