Sự kiện nổi bật 
Sở Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo
Thành phố Cần Thơ tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2015
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Thới Lai và quận Thốt Nốt
Chi đoàn Sở Nội vụ tổ chức thăm và tặng quà cho người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn
Tọa đàm “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Thông tin điều hành 
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ngày 26 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Thông tin chuyên đề 
Về việc trao trả hồ sơ cho cán bộ đi B

Sở Nội vụ đã tìm được và tiến hành trao trả hoàn tất 75 hồ sơ đi B cho cán bộ, thân nhân. Tuy nhiên, đến nay (30/6/2015), hiện còn 186 hồ sơ chưa tìm được để trao trả.
Tin hoạt động ngành 
Sở Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo

Sáng ngày 21/7/2015, tại Hội trường Thư viện thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ đã phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Kiến Trí tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo”.
Thành phố Cần Thơ tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2015

Ngày 17/7/2015, tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khai mạc kỳ nâng ngạch công chức hành chính năm 2015.
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Ngày 14/7/2015, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Thới Lai và quận Thốt Nốt

Ngày 10 tháng 7 năm 2015, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra tại Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thới Lai và Quản lý Đô thị quận Thốt Nốt.
Tọa đàm “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

Ngày 23/6/2015, tại quận Thốt Nốt, Sở Nội vụ phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ Đoàn, với chủ đề: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.
Thông báo 
  Thông báo nhận giấy báo dự thi, địa điểm, thời gian tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2015
  Về việc phê duyệt bổ sung nội dung ôn tập tại kỳ thi nâng ngạch công chức thành phố Cần Thơ năm 2015
  về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 "Đổi Giấy phép lái xe qua mạng".
  Về việc trao trả hồ sơ cho cán bộ đi B
  Tài liệu thi nâng ngạch công chức năm 2015