Sự kiện nổi bật 
Cần Thơ ban hành quy định thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015
Lãnh đạo Sở Nội vụ thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng dịp tết Ất Mùi năm 2015
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công chức năm 2015
Ủy ban nhân dân thành phố cần thơ tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới
Ủy ban nhân dân thành phố cần thơ ban hành quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở nội vụ
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2015.
Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015
Thông tin điều hành 
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

Ngày 26/02/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015.
Ủy ban nhân dân thành phố cần thơ ban hành quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở nội vụ

Ngày 03 tháng 02 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.
Thông tin chuyên đề 
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông báo về việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B

Sở Nội vụ đã tìm được và tiến hành trao trả hoàn tất 53 hồ sơ đi B cho cán bộ, thân nhân. Tuy nhiên, hiện còn 211 hồ sơ chưa tìm được để trao trả.
Tin hoạt động ngành 
Ủy ban nhân dân thành phố cần thơ tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 05/02/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm nhân sự mới tại một số cơ quan, đơn vị của thành phố.
Công tác kiểm tra công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia địa bàn thành phố Cần Thơ

Ngày 25 tháng 12 năm 2014 và ngày 12 tháng 01 năm 2015, ông Phạm Thanh Truyền - Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, thành viên Đoàn kiểm tra công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia thành phố Cần Thơ, cùng với Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra công nhận Trường Mầm non Sao Mai, quận Ô Môn, và Trường THCS Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Ngày 08/01/2015, tại Hội trường trực tuyến của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.
Sở Nội vụ tổ chức khoá tập huấn kỹ năng điều hành cuộc họp hội nghị, hội thảo

Sáng ngày 09/12/2014, tại Hội trường Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kiến Trí tổ chức lớp tập huấn kỹ năng điều hành cuộc họp hội nghị, hội thảo.
Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Sáng ngày 09/12/2014, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của ngành Nội vụ.
Thông báo 
  Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông báo về việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B
  Báo cáo tổng hợp, thống kê số lượng, chất lượng, danh sách cán bộ, công chức, viên chức
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo kết quả chấm phúc khảo điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014