Sự kiện nổi bật 
Hội đồng xét tuyển viên chức Chi Cục Văn thư lưu trữ ban hành kế hoạch kiểm tra sát hạch phỏng vấn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG BỔ NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
ĐOÀN THANH NIÊN SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NHÂN DỊP LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố giám sát công tác thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ
Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ sở Sở Nội vụ về việc tổ chức giải bóng đá Mini chào mừng 71 năm ngày thành lập ngành Tổ Chức Nhà nước
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải các hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ mở lớp bồi dưỡng Bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư lưu trữ
Chi Cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ thông báo xét tuyển viên chức năm 2016
CHI ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC VỀ NGUỒN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỒI TỨC DỤP
Thông tin điều hành 
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV ngày 10 tháng 6 năm 2016 về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Theo đó, điều chỉnh mức lương cơ sở tăng lên 1.210.000 đồng/tháng khi tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí và được áp dụng kể từ ngày 01/5/2016 (Quy định cụ thể tại Điều 3 của Thông tư 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016).
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động các cơ quan nhà nước

Ngày 18 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động các cơ quan nhà nước
Thông tin chuyên đề 
Tin hoạt động ngành 
Thành phố công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và triển khai Quy chế khai thác, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Sáng ngày 03 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và triển khai Quy chế khai thác, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức do ông Võ Thành Thống – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Sáng ngày 01/3/2016, tại Hội trường Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015
Thành Ủy Cần Thơ tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 05/02/2016, tại Hội trường Thành ủy, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Ngày 17/12/2015, tại Hội trường trực tuyến của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2015, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 ngành Nội vụ.
Thông báo 
  Hội đồng xét tuyển viên chức Chi Cục Văn thư lưu trữ ban hành kế hoạch kiểm tra sát hạch phỏng vấn
  Chi Cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Thông báo số 123/TB-CCVTLT ngày 08 tháng 8 năm 2016 về việc xét tuyển dụng viên chức Chi Cục Văn thư – Lưu trữ năm 2016.
  Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thông báo nộp bổ sung hồ sơ đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016
  Mẫu thống kê TH01-TH02 công tác bầu cử thêm đại biểu QH khóa XIV
  Tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử