Sự kiện nổi bật 
Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới
Triển khai Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2015)
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết Sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Sơ kết giai đoạn I thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn (2012 – 2015)
Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tọa đàm về chính sách tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Cần Thơ
Tổ chức giải giao hữu thể thao ngành nội vụ chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước năm 2015 (Do Bộ Nội vụ tổ chức tại thành phố Cần Thơ, cụm 5)
Sở Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo
Thành phố Cần Thơ tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2015
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Thông tin điều hành 
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ngày 26 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Thông tin chuyên đề 
Thông báo về việc trao trả hồ sơ cho cán bộ đi B (30/9/2015)

Sở Nội vụ đã tìm được và tiến hành trao trả hoàn tất 112 hồ sơ đi B cho cán bộ, thân nhân. Tuy nhiên, đến nay (30/9/2015), hiện còn 149 hồ sơ chưa tìm được để trao trả.
Tin hoạt động ngành 
Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

Sáng ngày 01/10/2015, tại Hội trường Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ đã phối hợp với Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Bình đẳng giới” cho công chức, viên chức các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận huyện.
Triển khai Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

Chiều ngày 01 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì buổi triển khai Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2015)

Ngày 01/9/2015, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015).
Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tọa đàm về chính sách tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Cần Thơ

Ngày 13/8/2015, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tọa đàm về chính sách tiền lương và thu nhập đối với CBCCVC tại thành phố Cần Thơ.
Tổ chức giải giao hữu thể thao ngành nội vụ chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước năm 2015 (Do Bộ Nội vụ tổ chức tại thành phố Cần Thơ, cụm 5)

Ngày 15 tháng 8 năm 2015 Sở Nội vụ thành phố Cần thơ được Bộ Nội vụ chọn là đơn vị đăng cai, cụm trưởng, chủ trì tổ chức giao hữu thể thao giữa các Sở Nội vụ: An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu
Thông báo 
  Thông báo về nội dung, hình thức thi tuyển công chức thành phố Cần Thơ năm 2015
  Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính năm 2015
  Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính năm 2015
  Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức thành phố Cần Thơ năm 2015
  Sơ đồ trường đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ