Sự kiện nổi bật 
UBND thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015
Sở Nội vụ tổ chức khoá tập huấn kỹ năng điều hành cuộc họp hội nghị, hội thảo
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BNV về việc hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch Thanh tra kiểm tra năm 2015
Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
Thủ tục vận hành theo hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008 
Thành lập ấp thuộc xã, thị trấn
Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện
Chấp thuận nhân sự miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện
Cử cán bộ đi đào tạo trong nước
Đặt Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc liên tỉnh
Thi tuyển Công chức 
Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (16/06/2014)
Thông báo kết quả chấm phúc khảo điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (02/06/2014)
Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (08/05/2014)
Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (21/04/2014)
Sơ đồ phòng thi "Thi tuyển công chức hành chính năm 2014"   (07/03/2014)
<<  <  1  2  3  4  5  6    >>  
Thông tin điều hành 
UBND thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015

Ngày 12/12/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015
Thông tin chuyên đề 
Tin hoạt động ngành 
Sở Nội vụ tổ chức khoá tập huấn kỹ năng điều hành cuộc họp hội nghị, hội thảo

Sáng ngày 09/12/2014, tại Hội trường Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kiến Trí tổ chức lớp tập huấn kỹ năng điều hành cuộc họp hội nghị, hội thảo. (15/05/2012)
Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Sáng ngày 09/12/2014, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của ngành Nội vụ. (15/05/2012)
Thông báo 
  Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông báo về việc trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo kết quả chấm phúc khảo điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự cho Ban Quản lý Dự án tăng cường tác động cải cách hành chính thành phố Cần Thơ