Sự kiện nổi bật 
Đoàn kiểm tra công nhận Trường tiểu học Trung Nhứt 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1- thành phố Cần Thơ
Sở Nội vụ ban hành Quyết định về việc áp dụng giải quyết ngay thủ tục hành chính
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo
Công đoàn Sở Nội vụ tổ chức họp mặt kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2014)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo chấn chỉnh tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố
Thủ tục vận hành theo hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008 
Thành lập ấp thuộc xã, thị trấn
Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện
Chấp thuận nhân sự miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện
Cử cán bộ đi đào tạo trong nước
Đặt Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc liên tỉnh
Thi tuyển Công chức 
Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (16/06/2014)
Thông báo kết quả chấm phúc khảo điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (02/06/2014)
Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (08/05/2014)
Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014   (21/04/2014)
Sơ đồ phòng thi "Thi tuyển công chức hành chính năm 2014"   (07/03/2014)
<<  <  1  2  3  4  5  6    >>  
Thông tin điều hành 
Sở Nội vụ ban hành Quyết định về việc áp dụng giải quyết ngay thủ tục hành chính

Ngày 29/10/2014, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 858/QĐ-SNV ngày 29/10/2014 về việc áp dụng giải quyết ngay thủ tục hành chính và ủy quyền cho các Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
Thông tin chuyên đề 
Danh sách hồ sơ cán bộ đi B thành phố Cần Thơ (Số liệu báo cáo đến thời điểm 01/10/2014)

Thực hiện Công văn số 467/TTLTQG III-PĐ ngày 18 tháng 11 năm 2013 của trung tâm Lưu trữ Quốc III thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc thông báo trao trả hồ sơ cán bộ đi B của tỉnh Cần Thơ (cũ) cho thành phố Cần Thơ.
Tin hoạt động ngành 
Đoàn kiểm tra công nhận Trường tiểu học Trung Nhứt 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1- thành phố Cần Thơ

Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2014, ông Phạm Thanh Truyền - Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, thành viên Đoàn kiểm tra công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia thành phố Cần Thơ. (15/05/2012)
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo

Sáng ngày 21/10/2014, tại Hội trường Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ đã phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và đào tạo Trí Tuệ Việt tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo năm 2014 (15/05/2012)
Thông báo 
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo kết quả chấm phúc khảo điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014
  Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự cho Ban Quản lý Dự án tăng cường tác động cải cách hành chính thành phố Cần Thơ
  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Cần Thơ năm 2013