Báo cáo - Thống kê 
Sự kiện nổi bật 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Tin hoạt động của quận 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin khác 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Hoạt động Đoàn thanh niên 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Hoạt động của phường 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin chỉ đạo, điều hành 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Quy hoạch sử dụng đất 
TIN ĐÃ ĐĂNG
Thông tin tuyên truyền 
  Phòng chống giặc COVID-19, xin đùng ngũ quên
  Tấm gương vượt khó
  Một tấm Lòng
  Bệnh viện đa khoa Ô Môn thực hiện đăng ký khám bệnh qua mạng
  Thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ, siêu thị, trên địa bàn quận
  Chúng tôi đi làm vì bạn, bạn hãy ở nhà vì chúng ta
Thông báo
  Hướng dẫn tạm thời các quy định y tế trong phòng chống dịch COVID-19
  Ô Môn: Tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế tụ tập đông người theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
  Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg
  Ô Môn: Chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận
Liên kết 


Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn - Thành phố CẦN THƠ
Địa chỉ: QL 91 Phường Châu Văn Liêm - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3861970 - Fax: (0292) 3861442
Email: omon@cantho.gov.vn