Thông tin tuyên truyền 
  Ô Môn: Chủ trương đúng đắn trong công tác phòng chống dịch Covid-19
  Hướng dẫn cách ly y tế đối với người từ địa phương khác về quận Ô Môn
  Thành lập các trạm y tế lưu động tại các phường trên địa bàn quận
  Ô Môn: Xét xử sơ thẩm vụ án chống đối với lực lượng thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19
  Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp giãn cách xã hội đến 00 giờ ngày 18/9/2021 theo nguyên tắc “Ai ở đâu, yên ở đó”
  Chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động
Báo cáo - Thống kê 
Nội dung 
Tin mặc định
1 Trang cuối
Thông báo
  Quyết định phê duyệt và công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Ô Môn
  Cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ô Môn
  Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Ô Môn thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển Vòng 2
  Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Ô Môn thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển Vòng 2
Liên kết