TO CAO TOI PHAM
toi la nguoi dan o di duong xin trinh bay su viec ve viec to chuc danh de o nha so 758 duong thai thi hanh kv thoi hoa 1 p thoi long
Gửi phòng LĐTBXH Quận Ô Môn
Tôi muốn hỏi : Tôi đã công tác tại trường đến nay đã hơn 2 năm, vẫn thực hiện đóng tiền BHXH đầy đủ hàng tháng. Nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa có thẻ Bảo Hiểm để đi khám bệnh.Tôi đã nhiều lần nêu ý kiến yêu cầu nhưng không được giải đáp cho đến nay. Tôi muốn biết lý do và tôi phải làm sao để được cấp thẻ bảo hiểm để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh!!
Đặt câu hỏi
                                                                                                                                                                                                                                                       
Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn - Thành phố CẦN THƠ
Địa chỉ: QL 91 Phường Châu Văn Liêm - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3861970 - Fax: (0292) 3861442
Email: omon@cantho.gov.vn