Thông tin tuyên truyền 
  Hướng dẫn cách ly y tế đối với người từ địa phương khác về quận Ô Môn
  Thành lập các trạm y tế lưu động tại các phường trên địa bàn quận
  Ô Môn: Xét xử sơ thẩm vụ án chống đối với lực lượng thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19
  Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp giãn cách xã hội đến 00 giờ ngày 18/9/2021 theo nguyên tắc “Ai ở đâu, yên ở đó”
  Chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động
  Tịnh thất An Lạc tặng quà cho hộ nghèo, khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh covid-19
Báo cáo - Thống kê 
Nội dung 

Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

Thông báo
  Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp
  Cập nhật đánh giá cấp độ dịch và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ô Môn
  Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
  Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đợt 2 năm 2021
Liên kết


Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn - Thành phố CẦN THƠ
Địa chỉ: QL 91 Phường Châu Văn Liêm - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3861970 - Fax: (0292) 3861442
Email: omon@cantho.gov.vn