Thông tin tuyên truyền 
  Ô Môn: Chủ trương đúng đắn trong công tác phòng chống dịch Covid-19
  Hướng dẫn cách ly y tế đối với người từ địa phương khác về quận Ô Môn
  Thành lập các trạm y tế lưu động tại các phường trên địa bàn quận
  Ô Môn: Xét xử sơ thẩm vụ án chống đối với lực lượng thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19
  Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp giãn cách xã hội đến 00 giờ ngày 18/9/2021 theo nguyên tắc “Ai ở đâu, yên ở đó”
  Chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động
Báo cáo - Thống kê 
Nội dung 

Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

Thông báo
  Quyết định phê duyệt và công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Ô Môn
  Cập nhật đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn quận Ô Môn
  Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Ô Môn thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển Vòng 2
  Hội đồng tuyển dụng viên chức quận Ô Môn thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển Vòng 2
Liên kết