Thông tin tuyên truyền 
  Hướng dẫn cách ly y tế đối với người từ địa phương khác về quận Ô Môn
  Thành lập các trạm y tế lưu động tại các phường trên địa bàn quận
  Ô Môn: Xét xử sơ thẩm vụ án chống đối với lực lượng thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19
  Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp giãn cách xã hội đến 00 giờ ngày 18/9/2021 theo nguyên tắc “Ai ở đâu, yên ở đó”
  Chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động
  Tịnh thất An Lạc tặng quà cho hộ nghèo, khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh covid-19
Báo cáo - Thống kê 
Nội dung 

Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

Thông báo
  Triển khai hướng dẫn tạm thời hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  Quận Ô Môn: Thông báo xét tuyển viên chức năm 2021
  Một số lưu ý trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
  TB: Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
Liên kết


Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn - Thành phố CẦN THƠ
Địa chỉ: QL 91 Phường Châu Văn Liêm - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3861970 - Fax: (0292) 3861442
Email: omon@cantho.gov.vn