Thông tin tuyên truyền 
  Thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ, siêu thị, trên địa bàn quận
  Chúng tôi đi làm vì bạn, bạn hãy ở nhà vì chúng ta
  Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
  Thực hiện khai báo y tế toàn dân
  Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ BCCI đề phòng lây lan dịch Covid - 19
  Hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2020”
Báo cáo - Thống kê 
Nội dung 

Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

Thông báo
  Ô Môn: Chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận
  Khuyến khích áp dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn quận Ô Môn
  Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
  Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong lĩnh vực lễ hội, văn hóa, thể thao và du lịch
Liên kết


Ủy Ban Nhân Dân Quận Ô Môn - Thành phố CẦN THƠ
Địa chỉ: QL 91 Phường Châu Văn Liêm - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3861970 - Fax: (0292) 3861442
Email: omon@cantho.gov.vn