Sự kiện nổi bật
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động công đoàn sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
Vận Tải Hành Khách Công Cộng Bằng Xe Buýt
công bố Danh mục mạng lưới 05 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tuyến số 02: Sân bay Cần Thơ – thị trấn Phong Điền
Công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tuyến số 03: Ô Môn – Kinh B, giai đoạn 1: đoạn tuyến Ô Môn – Lộ Tẻ

Welcome to Web Content Management


Display content, links, and other components from your site.

  Nghĩa tình đồng đội
  Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05
  Nhiều mô hình hay của cựu chiến binh trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông
  Tăng cường phối hợp, thực hiện tốt các phong trào, hoạt động
  Cựu chiến binh tham gia bảo đảm an toàn giao thông