Tin mặc định

Tin mới nhất 
  Cựu chiến binh quận Bình Thủy làm theo lời Bác
  Hội Cựu chiến binh TP. Cần Thơ tích cực giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi
  Nghĩa tình đồng đội
  Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05
  Nhiều mô hình hay của cựu chiến binh trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông