Liên kết sở, ngành 
                                                                                                                                                                                                                                                       
Tin mới nhất 
  Cụm thi đua 12 ký kết giao ước thi đua năm 2020
  Cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới
  Hội Cựu chiến binh thành phố nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm lo Tết cho Cựu chiến binh
  Hội Cựu chiến binh huyện Cờ Đỏ thi đua xây dựng quê hương
  BCH Hội CCB TP Cần Thơ trao đổi kinh nghiệm công tác xuất khẩu lao động tại Đồng Tháp