CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PCCC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÔNG AN TP. CẦN THƠ

STT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MẪU ĐƠN, TỜ KHAI
1 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ
2 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PCCC (Dành cho cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Cần Thơ) Tải về
3 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM DUYỆT PCCC ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN PCCC
4 CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PCCC Tải về
5 CẤP ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PCCC Tải về
6 CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PCCC Tải về
7 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM CHÁY NỔ Tải về
8 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM DUYỆT PC & CC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC IV BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP NGÀY 31/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ
9 CẤP VĂN BẢN NGHIỆM THU VỀ PCCC
10 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC Tải về
11 ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC
12 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC
13 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY Tải về
14 CAM KẾT VỀ VIỆC ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỀ PCCC (Dành cho phương tiện giao thông cơ giới được quy định tại Khoản 1, Điều 10- Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ) Tải vềLiên kết Website


CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Địa chỉ: Số 9A Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: 0693.672010 - Fax: 0693.672031
Email: catp@cantho.gov.vn