Văn bản mới 
Thông báo 
Đình nã đối với Nguyễn Xuân Hoàng
THÔNG BÁO Đình nã đối với Nguyễn Xuân Hoàng
THÔNG BÁO Đình nã đối với Trương Thị Mỹ Tú
THÔNG BÁO Đình nã đối với Trương Thị Mỹ Tú
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Liên hệ
Địa chỉ liên hệ:

Công an thành phố Cần Thơ

Số 9A Đường Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0693.672.010 - Fax: 0693.672.031

Email: catp@cantho.gov.vn


Tin video 
Liên kết