Thông báo 
Đình nã đối với Nguyễn Xuân Hoàng
THÔNG BÁO Đình nã đối với Nguyễn Xuân Hoàng
THÔNG BÁO Đình nã đối với Trương Thị Mỹ Tú
THÔNG BÁO Đình nã đối với Trương Thị Mỹ Tú
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá
Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Trong quá trình xây dựng và biên soạn nội dung trang thông tin Công An thành phố Cần Thơ, Ban biên tập chúng tôi vẫn không thể tránh được thiếu sót, rất mong nhận được đóng góp ý kiến để chúng tôi ngày càng hoàn thiện.

 
Họ tên: (*)  
Email: (*)
Nội dung: (*)
Tập tin đính kèm   
Mã xác nhận:(*)

(Hãy điền 5 mã ký tự xác nhận thật chính xác)
Tin video 
Liên kết