Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Khiếu nại - Tố cáo
   CMND
   Con dấu
   Giao thông
   Bồi thường Nhà nước
   Văn bản khác
   xử lý vi phạm hành chính
   Chính sách - Tổ chức
   Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
   Xuất nhập cảnh
   Chế độ, chính sách
   Phòng, chống mua bán người
   vũ khí-vật liệu nổ-công cụ hỗ trợ
   Thi hành án hình sự

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 30/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự 07/03/2018
2 437/V19-P6 Quốc hội Luật Văn bản khác Tài liệu giới thiệu nội dung các luật được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 4 05/03/2018
3 23/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 23/02/2018
4 21/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ 23/02/2018
5 19/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015 02/02/2018
6 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP Bộ Công an Thông tư - liên tịch Văn bản khác Quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa 01/02/2018
7 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP Bộ Công an Thông tư - liên tịch Văn bản khác Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 01/02/2018
8 12/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 23/01/2018
9 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Bộ Công an Thông tư - liên tịch Văn bản khác QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH 29/12/2017
10 142/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định xử lý vi phạm hành chính Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải 11/12/2017
11 128/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự 16/11/2017
12 54/2017/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Khiếu nại - Tố cáo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân 15/11/2017
13 120/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thi hành án hình sự Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 06/11/2017
14 121/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thi hành án hình sự Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam 06/11/2017
15 38/2017/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Văn bản khác Quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân 28/09/2017
16 97/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định xử lý vi phạm hành chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 18/08/2017
17 92/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 07/08/2017
18 90/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định xử lý vi phạm hành chính Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y 31/07/2017
19 83/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 18/07/2017
20 84/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định xử lý vi phạm hành chính Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 18/07/2017
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 468 |