Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Khiếu nại - Tố cáo
   CMND
   Con dấu
   Giao thông
   Bồi thường Nhà nước
   Văn bản khác
   xử lý vi phạm hành chính
   Chính sách - Tổ chức
   Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
   Xuất nhập cảnh
   Chế độ, chính sách
   Phòng, chống mua bán người
   vũ khí-vật liệu nổ-công cụ hỗ trợ
   Thi hành án hình sự

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 128/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự 16/11/2017
2 120/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thi hành án hình sự Quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 06/11/2017
3 121/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thi hành án hình sự Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam 06/11/2017
4 38/2017/TT-BCA Bộ Công an Thông tư Văn bản khác Quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân 28/09/2017
5 97/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định xử lý vi phạm hành chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 18/08/2017
6 92/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 07/08/2017
7 90/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định xử lý vi phạm hành chính Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y 31/07/2017
8 83/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 18/07/2017
9 84/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định xử lý vi phạm hành chính Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 18/07/2017
10 80/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường 17/07/2017
11 58/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Văn bản khác về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp 04/07/2017
12 59/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Văn bản khác về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 04/07/2017
13 77/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng 03/07/2017
14 76/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chế độ, chính sách Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 30/06/2017
15 15/2017/QH14 Quốc hội Luật Văn bản khác Luật quản lý, sử dụng tài sản công 21/06/2017
16 10/2017/QH14 Quốc hội Luật Bồi thường Nhà nước Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 20/06/2017
17 11/2017/QH14 Quốc hội Luật Văn bản khác Luật Trợ giúp pháp lý 20/06/2017
18 12/2017/QH14 Quốc hội Luật Văn bản khác Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 20/06/2017
19 13/2017/QH14 Quốc hội Luật Văn bản khác Luật Cảnh vệ 20/06/2017
20 14/2017/QH14 Quốc hội Luật vũ khí-vật liệu nổ-công cụ hỗ trợ Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 20/06/2017
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 457 |