Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP
   ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
   THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ
   AN NINH MẠNG
   PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
   ĐẶC XÁ
   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
   TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
   Chính sách - Tổ chức
   NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
   XUẤT, NHẬP CẢNH
   Chế độ, chính sách
   Phòng, chống mua bán người
   VŨ KHÍ-VẬT LIỆU NỔ-CÔNG CỤ HỖ TRỢ
   THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
   HÌNH SỰ
   TỐ TỤNG
   DÂN SỰ
   QUỐC PHÒNG
   BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
   CÔNG AN NHÂN DÂN
   NUÔI CON NUÔI
   KHIẾU NẠI - TỐ CÁO
   CCCD
   Con dấu
   GIAO THÔNG
   Bồi thường Nhà nước
   LĨNH VỰC KHÁC
   XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 129/2020/TT-BCA Bộ Công an Thông tư KHIẾU NẠI - TỐ CÁO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN 08/12/2020
2 124/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định KHIẾU NẠI - TỐ CÁO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT KHIẾU NẠI 19/10/2020
3 100/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT 30/12/2019
4 48/2019/TT-BCA Bộ Công an Thông tư CCCD SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2016/TT-BCA NGÀY 04/3/2016 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 15/10/2019
5 46/2019/TT-BCA Bộ Công an Thông tư TỐ TỤNG QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 LIÊN QUAN ĐẾN BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP, NGƯỜI BỊ BẮT TRONG TRƯỜNG HỢP PHẠM TỘI QUẢ TANG HOẶC THEO QUYẾT ĐỊNH TRUY NÃ, NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, BỊ CAN; BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA BỊ HẠI, ĐƯƠNG SỰ, NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC, NGƯỜI BỊ KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ 10/10/2019
6 12/VBHN-BCA Bộ Công an VĂN BẢN HỢP NHẤT VŨ KHÍ-VẬT LIỆU NỔ-CÔNG CỤ HỖ TRỢ VĂN BẢN HỢP NHẤT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ 09/10/2019
7 45/2019/TT-BCA Bộ Công an Thông tư CÔNG AN NHÂN DÂN QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE VÀ KHÁM SỨC KHỎE TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CAND 02/10/2019
8 39/2019/TT-BCA Bộ Công an Thông tư CCCD SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2016/TT-BCA NGÀY 03/3/2016 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 01/10/2019
9 40/2019/TT-BCA Bộ Công an Thông tư CCCD SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2016/TT-BCA NGÀY 01/02/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2015/NĐ-CP NGÀY 31/12/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 01/10/2019
10 41/2019/TT-BCA Bộ Công an Thông tư CCCD SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 66/2015/TT-BCA NGÀY 15/12/2015 QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ 01/10/2019
11 43/2019/TT-BCA Bộ Công an Thông tư TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH VỀ CÁC LOẠI MẪU GIẤY TỜ TRONG CÔNG TÁC DẪN ĐỘ, CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN BAN HÀNH 01/10/2019
12 17/2019/QĐ-UBND UBND THÀNH PHỐ Quyết định LĨNH VỰC KHÁC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH 12/09/2019
13 71/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT VÀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP 30/08/2019
14 31/2019/TT-BGTVT CƠ QUAN KHÁC Thông tư GIAO THÔNG QUY ĐỊNH VỀ TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CỦA XE CƠ GIỚI, XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH 29/08/2019
15 70/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định CÔNG AN NHÂN DÂN QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN 23/08/2019
16 751/2019/UBTVQH14 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Nghị quyết LĨNH VỰC KHÁC NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUY HOẠCH DO ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH 16/08/2019
17 05/2019/NQ-HĐTP CƠ QUAN KHÁC Nghị quyết HÌNH SỰ NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 214 VỀ TỘI GIAN LẬN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, ĐIỀU 215 VỀ TỘI GIAN LẬN BẢO HIỂM Y TẾ VÀ ĐIỀU 216 VỀ TỘI TRỐN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH 15/08/2019
18 63/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; DỰ TRỮ QUỐC GIA; KHO BẠC NHÀ NƯỚC 11/07/2019
19 41/2019/TT-BTC CƠ QUAN KHÁC Thông tư LĨNH VỰC KHÁC BÃI BỎ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 22 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MUA, BÁN NGƯỜI 11/07/2019
20 61/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định LĨNH VỰC KHÁC QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM 10/07/2019
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 525 |