Số hiệu:
Trích yếu nội dung:
Ban hành từ ngày :   Đến ngày:  
Có hiệu lực từ ngày:   Đến ngày:  

Lĩnh vực:
   Khiếu nại - Tố cáo
   CMND
   Con dấu
   Giao thông
   Bồi thường Nhà nước
   Văn bản khác
   xử lý vi phạm hành chính
   Chính sách - Tổ chức
   Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
   Xuất nhập cảnh
   Chế độ, chính sách
   Phòng, chống mua bán người
   vũ khí-vật liệu nổ-công cụ hỗ trợ
   Thi hành án hình sự

Hình thức văn bản: Cơ quan ban hành: Người ký duyệt:
 

STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1 90/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ 25/06/2018
2 85/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 30/05/2018
3 80/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định xử lý vi phạm hành chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh 17/05/2018
4 79/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định vũ khí-vật liệu nổ-công cụ hỗ trợ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 16/05/2018
5 71/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 15/05/2018
6 68/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Bồi thường Nhà nước Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15/05/2018
7 73/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 15/05/2018
8 20/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định xử lý vi phạm hành chính Quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài 26/04/2018
9 55/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định xử lý vi phạm hành chính Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón 16/04/2018
10 37/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự 10/03/2018
11 30/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự 07/03/2018
12 437/V19-P6 Quốc hội Luật Văn bản khác Tài liệu giới thiệu nội dung các luật được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 4 05/03/2018
13 23/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 23/02/2018
14 21/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ 23/02/2018
15 22/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan 23/02/2018
16 19/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015 02/02/2018
17 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP Bộ Công an Thông tư - liên tịch Văn bản khác Quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa 01/02/2018
18 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP Bộ Công an Thông tư - liên tịch Văn bản khác Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 01/02/2018
19 12/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn bản khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 23/01/2018
20 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Bộ Công an Thông tư - liên tịch Văn bản khác QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP GIỮA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH 29/12/2017
  Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [...] Hiển thị 1-20 / 485 |