Thủ tục hành chính Công An Thành Phố Cần Thơ

(Thông tin đang cập nhật)

Tên thủ tục: Lĩnh vực: Cơ quan quyết định: Ủy quyền: Cơ quan thực hiện: Cơ quan phối hợp: Cách thức thực hiện: Thời hạn giải quyết: Đối tượng thực hiện: Kết quả:
Tên phí Mức phí File
Tên bước Mô tả bước
Tên hồ sơ
Tên mẫu đơn Văn bản File
Nội dung Văn bản File
Văn bản File
Nội dung File
CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Địa chỉ: Số 9A Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: 0693.672010 - Fax: 0693.672031
Email: catp@cantho.gov.vn