Cổng thông tin điện tử tiếng hoa
Kinh gởi Ban Dân tộc TPCT. Tôi vừa nhận được thông báo. ban dân tộc tp Cần Thơ có đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử bằng tiếng Hoa, nhưng tôi tìm link để vào thì không thấy ở đâu, xin Ban Dân tộc hướng dẫn tôi vào được link nầy, xin cám ơn.
vấn đề dân tộc
Dân tộc thiểu số và dân tộc đa số khác nhau như thế nào?
hỗ trợ người dân tộc nghèo
Việc thực hiện trợ giúp pháp lý dành cho người dân tộc thiểu số tại các xã nghèo được thực hiện như thế nào?
hành vi bị nghiêm cấm
Hành vi nào bị nghiêm cấm đối với vấn đề dân tộc tại Việt Nam?
khó khăn đặc biệt
Làm thế nào để xác định dân tộc thiểu số có khó khăn đặc biệt?
dân tộc
xin ban dân tộc giải thích dùm em dân tộc thiểu số và dân tộc ít người có khác nhau không? dân tộc Hoa thuộc nhóm dân tộc nào? Vì khi em hỏi việc thứ tự ưu tiên khi tuyển sinh vào lớp 1 bán trú cho con em, thì giáo viên họ trả lời là dân tộc hoa không thuộc đối tượng ưu tiên vì không phải dân tộc ít người. Trân thành xin ban dân tộc hướng dẫn dùm em.
Đặt câu hỏi
Tin nổi bật 
Liên kết web 
Liên kết sở ngành