Liên hệ 
Tổng hợp

Liên hệBan Dân Tộc thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 30 Võ Thị Sáu - phường An Hội - quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ
Điện thoại: (0292)3820176 -Số Fax: (0292)3824674
Email: bandantoc@cantho.gov.vn

Tin nổi bật 
Liên kết web