Tin mới nhất 
Văn bản mới 
Tin hoạt động ngành 
Cần Thơ tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho đối tượng 3 và đối tượng 4
Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 20/10/2022 của UBND TP. Cần Thơ về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 09/7/2019 của của UBND TP. Cần Thơ về Thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020 – 2025” trên địa bàn thành phố.
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 
Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh – 91 năm xây dựng và phát triển
Tháng 3/1961, theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày Kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh hàng năm. Trải qua 91 năm, qua 11 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp không ngừng được củng cố, lớn mạnh. Hiện nay, 63 tỉnh, thành trên cả nước đều có hệ thống tổ chức Đoàn; 1.496 đoàn cấp huyện; 20.733 đoàn cơ sở, 19.489 chi đoàn cơ sở và 248.059 chi đoàn, với 7,03 triệu đoàn viên. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên không ngừng mở rộng, phát triển mạnh mẽ của Hội Liên hiệp thanh niên và các tổ chức thành viên tập thể với 9,9 triệu hội viên, 1,2 triệu hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.
Kinh tế xã hội 
Chủ tịch nước chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại TP. Cần Thơ, sáng 7/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, ở quận Ô Môn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường.
Thông tin tuyên truyền 
Cần Thơ: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội
Ngày 15/11/2022, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 4611/UBND-NC về việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội.
Bản tin dân tộc 
Thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi giao lưu, học tập kinh nghiệm năm 2022
Hằng năm thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các vị có uy tín được giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm với các địa phương khác về công tác dân tộc nhất là trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời cũng để động viên người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Thông báo 
Liên kết web 
Ảnh hoạt động 
Liên kết