Tin mới nhất 
Văn bản mới 
Tin hoạt động ngành 
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 
Kinh tế xã hội 
Đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Cờ Đỏ một lòng hướng về ngày hội lớn
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Cán bộ, Nhân dân nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trong huyện nói riêng một lòng hướng về ngày hội lớn với niềm tin sẽ lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.
Thông tin tuyên truyền 
Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước
Ngày 10/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg về ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”.
Bản tin dân tộc 
Thới Lai, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng trong đồng bào dân tộc Khmer
Huyện Thới Lai có 1.157 hộ dân tộc thiểu số với 4.787 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 4,46% dân số toàn huyện, có 05 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer và 01 cơ sở thờ cúng của người Hoa. Toàn huyện còn 30 hộ nghèo, 130 hộ cận nghèo và 30 hộ chính sách.
Thông báo 
Liên kết web 
Ảnh hoạt động 
Liên kết