ឧទ្ទេសនាម 
ជូនដំណឹង 
ផលិតផលបោះពុម្ព 


ព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ 
កឹនធើរួមសហការបើកថ្នាក់បំពេញចំណេះដឹងជនជាតិ ដល់កម្មាភិបាលចំនួន៦០នាក់ ដែលស្ថិតក្នុងមុខសញ្ញា៣ និង មុខសញ្ញា៤

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២០ នៅសាលប្រជុំផ្ទះសំណាក់លេខ៨០ កឹនធើ វិទ្យាស្ថានជនជាតិ (ចំណុះគណៈកម្មាធិការជនជាតិនៃរដ្ឋាភិបាល) សហការជាមួយគណៈជនជាតិក្រុង និងនាយកដ្ឋានភូមិភាគ៣ ធ្វើការបើកថ្នាក់បំពេញចំណេះដឹងជនជាតិ ដល់កម្មាភិបាលនិយោជិក បុគ្គលិកចំនួន៦០នាក់ កម្រិតក្រុង ខ័ណ្ឌ ស្រុក និងសង្កាត់ស្ថិតក្នុងមុខសញ្ញា៣ និង មុខសញ្ញា៤ យោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ 771 របស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីស្តីពីការអនុម័តលើគ្រោងការណ៍ស្តីពីការបំពេញលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងការងារជនជាតិ សម្រាប់កម្មាភិបាល និយោជិក បុគ្គលិកដំណាក់កាល ២០១៨ - ២០២៥។
បូកសរុបការងារជនជាតិ និងគោលនយោបាយជនជាតិ ៩ខែដើមឆ្នាំ២០២០

ថ្ងៃទី ០២/១០/២០២០ គណៈជនជាតិក្រុងកឹនធើបានប្រារព្ធ “សន្និសីទបូកសរុបការងារជនជាតិ លើកតំបូង គោលនយោបាយជនជាតិ ៩ខែដើមឆ្នាំ២០២០” នៅទីសាលប្រជុំរបស់ស្ថាប័ន ដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលជាលើកដំបូង សកម្មភាពរបស់គណៈជនជាតិក្នុង៩ខែដើមឆ្នាំ និងទិសដៅសម្រាប់ការងារដែលនៅសេសសល់៣ខែចុងឆ្នាំ។ អញ្ជើញចូលរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈជនជាតិក្រុង ប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យជំនាញ ចំណុះគណៈជនជាតិ ការិយាល័យជនជាតិ ទីស្នាក់ការក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន-គណៈកម្មាធិការប្រជាជន និងបណ្តាខ័ណ្ឌ ស្រុក។ អញ្ជើញជាអធិបតីនៃសន្និសីទ មានសមមិត្ត Đào Hương (ដាវហឿង) អានុប្រធាននៃគណៈជនជាតិក្រុង។
ដំណឹងជនជាតិ 
ចាកផុតពីភាពក្រីក្រដោយសារទម្រង់ចិញ្ចឹមពពែ

បងស្រីហ្វិញធីផាលី នៅអនុសង្កាត់ ៧ ទីប្រជុំជនឌិញអាង ស្រុកថ្កូវ ខេត្តត្រាវិញ ជាគ្រួសារក្រីក្រមួយមានឆន្ទៈឈានឡើងក្នុងជីវភាព។ គាត់បានប្រើប្រាស់ប្រភពទុនឧបត្ថម្ភមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចិញ្ចឹមពពែ ហើយបានចាកផុតពីភាពក្រីក្រ។
ក្រុមសិល្បៈវត្តគម្ភីរសាគរព្រែកជ្រៅ

នៅវត្តគម្ភីរសាគរព្រែកជ្រៅ ឃុំវិញត្រាច់ដុង ក្រុងបាកលីវ ខេត្តបាកលីវ មានក្រុមសិល្បៈមួយក្រុមកំពុងទាក់ទាញទឹកចិត្តភ្ញៀវទេសចរ ដោយក្បាច់របាំប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរមានកាយវិការទន់ភ្លន់។