Tin mới nhất 
Văn bản mới 
Tin hoạt động ngành 
Cần Thơ: Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức
Sáng 24.9.2020, tại Hội trường Khách sạn Công đoàn Cần Thơ, Học viện Dân tộc phối hợp cùng Vụ Địa phương III - Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến góp ý để triển khai xây dựng chương trình biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 
Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết một lòng, đề cao trách nhiệm, vì sự phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi
Sáng 07/7, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi”. Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VII, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Kinh tế xã hội 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030
Ngày 15/9/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1409/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Thông tin tuyên truyền 
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020
Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại; mang thai hộ vì mục đích thương mại bị phạt từ 5-10 triệu đồng; giáo viên được nghỉ hè 8 tuần; quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp; quy định mới về chế độ làm việc của giảng viên đại học... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020.
Bản tin dân tộc 
Thành phố Cần Thơ: Chăm lo phát triển vùng đồng bào DTTS
Trên địa bàn TP. Cần Thơ có 27 DTTS chung sống, chiếm tỷ lệ hơn 3% dân số, đông nhất là đồng bào Khmer. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể Thành phố quan tâm triển khai, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc.
Thông báo 
Liên kết web 
Ảnh hoạt động 
Liên kết